Wat is agile leadership?

Wat is agile leiderschap?

Agile leiderschap als het antwoord op toenemende organisatorische wendbaarheid

Het businessmodel zoals we dat vandaag de dag kennen staat op de tocht. Organisaties dienen wendbaarder te worden willen ze ook in de toekomst nog relevant blijven. Deze nieuwe manier van zakendoen vraagt om leiders die minstens zo wendbaar zijn als de organisatie zelf.

Agile leadership is dé nieuwe manier van leidinggeven die naadloos aansluit bij de toenemende wendbaarheid van organisaties. Wat is het precies en hoe kan het jou en de organisatie helpen ook in de toekomst relevant te blijven? Op deze pagina gaan we dieper op deze vragen in.

Wat is agile leiderschap?

Een wendbaar leider is een leider die als het gevolg van een ontwikkeling van zijn of haar gedragsrepertoire een hoge mate van flexibiliteit kan hanteren in het aansturen van werknemers. Concreet betekent dit dat je als leider niet jouw eigen mensbeeld projecteert op werknemers maar hen juist voldoende ruimte geeft om hun rol zo in te vullen dat zij excelleren in wat ze doen. Durf je zover te gaan dat werknemers zelf kunnen kiezen hoe zij hun bijdrage leveren aan de organisatie? Dan ben je een wendbaar leider.

Het idee van wendbaar leiderschap is gestoeld op het idee dat de mens het meest agile onderdeel van de organisatie is. Mensen zijn in staat hun denken en doen op elke situatie aan te passen. De mens is van nature agile.

Echter zijn traditionele leiderschapsstijlen en organisatiestructuren er juist op geënt deze wendbaarheid weg te nemen en systemen dominant te maken. Wendbaar leiderschap is het antwoord op die paradox en stimuleert leiders om de context zo vorm te geven dat mensen weer de ruimte krijgen om wendbaar te zijn.

Principes van wendbaar leiderschap: wat karakteriseert een wendbaar leider?

Leiders die succesvol wendbaar leiderschap toepassen worden getypeerd door het hanteren van drie belangrijke principes:

  1. Wendbare leiders weten dagelijks succesvol om te gaan met paradoxen en dilemma’s die binnen de organisatie spelen. Dit soort dilemma’s komen in iedere organisatie met regelmaat terug: er is niet één organisatie die vrij is van dilemma’s. Vaak is er voor dit soort problemen geen eenduidige oplossing beschikbaar. Wendbaar leiders weten deze uiteenlopende problemen echter effectief te managen en daadkrachtig te verhelpen en maken zo groei mogelijk.

  2. Wendbare leiders zijn in staat abstract te denken en kunnen afhankelijk van waar de situatie om vraagt in- of uitzoomen. Dat houdt in dat zij indien nodig alle details van de operatie kennen, maar ook kunnen schakelen tussen verschillende aggregatieniveaus.

  3. Wendbare leiders hebben in hun leiderschapsstijl de juiste balans gevonden tussen flexibiliteit en directiviteit. Wendbaar leiderschap suggereert niet 100% dienend leiderschap. Echte leiders moeten in bepaalde situaties ook directief kunnen zijn en een duidelijke sturing kunnen uitvoeren op het team. Dit onderscheidt leiders immers van de rest van de medewerkers.

De voordelen van wendbaar leiderschap

Het hanteren van een wendbare leiderschapsstijl brengt een belangrijk voordeel mee voor de gehele organisatie. Het helpt leiders namelijk in een dynamische en veranderende tijd hun organisatie en werknemers te transformeren en relevant te blijven in de toekomst.

In toenemende mate ondergaan steeds meer organisaties een digitale transformatie. Dat heeft als gevolg dat traditionele businessmodellen steeds meer op de tocht komen te staan. Leiders vragen zich steeds meer af hoe zij hun organisatie klaar kunnen maken voor de toekomst en kunnen zorgen dat zij relevant blijven.

Als leider houdt dat in dat je jezelf gaat afvragen: in welke business zit ik? Naar die nieuwe organisatie kun je vervolgens toewerken. Om dat goed te doen, zul je als leider succesvol moeten zijn in het gelijktijdig managen van business en van verandering. Hoe leid jij jouw organisatie succesvol door deze transformatie zonder daarbij het bestaande overboord te gooien?

Om verandering succesvol te kunnen managen zul je een wendbare leiderschapsstijl moeten hanteren. Klanten veranderen snel. Nieuwe business modellen worden geïntroduceerd. Wil je meegaan en in kunnen spelen op wat er gebeurt dan word je geconfronteerd met het feit dat de buitenwereld op een andere manier kijkt.

Om daar goed mee om te gaan dien je een flexibele leiderschapsstijl te hanteren en verschillende inzichten en visies te kunnen combineren tot een aanpak die werkt. Dat maakt je als leider relevant voor je medewerkers, voor je klanten en voor je management.

De toolkit voor agile leaders

Van (toekomstige) leiders wordt verwacht dat zevoor iedere situatie de juiste aanpak kiezen. Dit wordt agile leadership genoemd. Wil jij jezelf ontwikkelen tot een agile leider? De eerste stap is het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en het openbreken van jouw huidige visie op leiderschap.

Een opleiding kan je helpen nieuwe visies op leiderschap te ontdekken en je mentale modellen open te breken. Het helpt je om een wendbare leiderschapsstijl te ontwikkelen en jouw organisatie en werknemers te transformeren. Een opleiding houdt je als het ware een bril voor waardoor je op een nieuwe manier naar je organisatie kunt kijken.

Ontdek welke voordelen het volgen van een opleiding tot agile leider jou kan bieden en hoe het je kan helpen jouw positie te versterken.

Overleg