Vastgoed

VastgoedTRIVIANT: test uw kennis

29 maart 2016 | 2 min lezen

Hoeveel vastgoed gebruikt uw bedrijf? Welk deel daarvan wordt gehuurd? Hoelang lopen deze huurcontracten nog? Zomaar drie eenvoudige vastgoedvragen waar elk directielid zonder aarzelen een overtuigend antwoord op zou moeten kunnen geven. Toch?

In de praktijk blijkt het beantwoorden van deze vragen nog verdraaid lastig. Maar er is goed nieuws. Per 1 januari 2019 staan de juiste antwoorden, die dankzij IFRS Lease Accounting gepubliceerd moeten worden, namelijk in uw jaarverslag. Om directies alvast voor te bereiden op het vragenvuur dat deze aanvullende vastgoedcijfers gaan veroorzaken, heeft het TIAS VastgoedLAB een uitdagend gezelschapsspel ontwikkeld: VastgoedTRIVIANT. Een leuk en leerzaam spel dat helpt om tijdig te ontdekken hoe ver u staat met uw kennis van het corporate real estate.

Vastgoed verdient meer aandacht

De aandacht voor vastgoed op de vergaderagenda van directies blijft vaak beperkt tot het minimum. Vastgoed wordt namelijk nog vaak beschouwd als een aanzienlijke en noodzakelijke kostenpost die het beste door de CFO en zijn controllers bedwongen kan worden.

Maar het kan ook anders. In een groeiend aantal bedrijven krijgt dit corporate real estate wel de aandacht die het verdient, waardoor naast kosten ook toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Terecht ook, want voor het gemiddelde Nederlandse AEX-bedrijf is vastgoed, alleen al in boekwaarde uitgedrukt, gelijk aan 18% van het balanstotaal. Met de juiste mix van overzicht, inzicht en visie kunnen bedrijven en organisaties hun vastgoed actief inzetten om hun resultaten te versterken.

Zure appel voor de dorst

Dat dit nu nog vaak niet lukt, ligt in veel gevallen besloten in de geschiedenis van corporate real estate management. Zo zijn vele commerciële en publieke organisaties, zoals zorginstellingen, universiteiten en scholen, pas relatief kort eindverantwoordelijk voor het financiële resultaat van hun vastgoed.  

Bij veel bedrijven was het vastgoed een kostenpost, net als paperclips en schoonmaak, alleen groter. Vaak verwierf men vastgoed in eigendom omdat er geen geschikte huuralternatieven waren, of omdat men had gehoord dat hiermee zelfs een mooie appel voor de dorst kon worden gekweekt. Fusies en acquisities in de commerciële sector en beleidsmatige overdrachten in het publieke domein hebben er voor gezorgd dat veel van die appels zuur blijken te zijn.

Vastgoedgebruik in kaart

IFRS Lease Accounting verandert het toekomstperspectief voor vastgoedaandacht. In de eerste plaats zal de kwantificatie van vastgoedhuurcontracten in publiek toegankelijke jaarverslagen vrijwel het gehele vastgoedgebruik voor het eerst in kaart gaan brengen. Uiteraard zullen deze cijfers ook intern zorgen voor extra inzicht, en wellicht ook wel tot nieuwe nuttige vragen zoals: waarom gebruiken wij zoveel vastgoed per medewerker? Deze corporate vastgoedcijfers zullen uiteraard door stakeholders worden bestudeerd en vergeleken met uw peers. Daarbij ontstaan er allicht ook vragen zoals: waarom gebruiken jullie zoveel meer vastgoed dan jullie concurrenten?

Kortom, een festijn van leerzame vastgoedvragen en inzichten staat ons te wachten. Bedrijven en organisaties worden dankzij een boekhoudkundige hervorming getrakteerd op een portie vastgoedreflectie.

Kennisspel

Om de vooruitblikkende professionals alvast te laten wennen aan deze vragen, heeft het TIAS VastgoedLAB een leuk gezelschapsspel ontwikkeld: VastgoedTRIVIANT. In dit kennisspel kunnen directieleden en vastgoedprofessionals elkaar om beurten relevante vastgoedvragen stellen. Een goede voorbereiding op vragen die buitenstaanders, zoals analisten en journalisten, de komende jaren ook zullen stellen.

VastgoedTRIVIANT is zo ontworpen dat zowel de vastgoedfitheid (de parate kennis) als de vastgoedstrategie (de kwaliteit van vastgoedgedachten) op waarde worden geschat. In de eerste ronde worden eenvoudige kennisvragen gesteld en meten wij hoe fit u bent op dit vlak. Bent u in staat om snelle en duidelijke antwoorden te leveren, of bent u uit vorm en moet er gewerkt worden om vragen te kunnen pareren?

In de tweede ronde van het spel komen de diepere vastgoedgedachtes aan bod. Hier verbinden wij uw vastgoedbeleid met de bedrijfsstrategie. Is het geheel een samenhangend, en dus overtuigend verhaal, of bestaat het vastgoedbeleid meer uit losse keuzes per object en locatie? Ook hierop volgt een nauwgezette beoordeling, inclusief tips om -indien nodig- uw kennis te vervolmaken. Want dat is het goede nieuws. Er is nog tijd om vastgoedTRIVIANT een aantal malen te spelen, voordat de telefoon gaat rinkelen en u echte tegenspelers krijgt.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.