TIAS

Transport in 2040: Hoe houden we Europa in beweging?

Door Freek Aertsen | 29 januari 2013 | 2 min lezen

De vervoerssector krijgt de komende jaren te maken met een aantal grote veranderingen, zoals een tekort aan chauffeurs, dichtslibbende wegen en technologische ontwikkelingen. ‘De investeringen die een bedrijf nu doet hebben een hoog risico’, zegt universitair docent Walther Ploos van Amstel.

Wat zijn de meest nijpende problemen waar bedrijven de komende jaren mee te maken krijgen?
"Een kwart van de vrachtwagenchauffeurs gaat de komende jaren met pensioen waardoor er een tekort aan personeel komt op de arbeidsmarkt. Daarbij komt het dichtslibben van de wegen. Gevolg is dat het het vervoer allemaal niet meer over de weg kan en dat bedrijven moeten kijken naar andere vervoersmiddelen: trein of boot bijvoorbeeld.
Dat heeft gevolgen voor het plannen van transport. Vervoer per binnenvaartschip is bedoeld voor grote volumes die de tijd hebben om op de plek van bestemming te komen. Om die schepen vol te krijgen moeten bedrijven goederenstromen gaan bundelen. Dat betekent goed plannen en samenwerken met andere bedrijven en naadloze informatiedeling."

3 belangrijke uitdagingen voor bedrijven

Welke trends zijn er?
"Er zijn 3 belangrijke uitdagingen. Allereerst zijn er technologische ontwikkelingen. Er komen andere brandstoffen aan, zoals stroom en LNG. Vrachtwagens rijden nu nog op diesel, straks worden dat elektrische trucks. Daarnaast komen er onbemande vrachtwagens. Sterker nog, op grote snelwegen rijden die nu al hun proefrondjes.
Een tweede trend is dat bedrijven hun goederenstromen gaan bundelen, dat moet wel als ze gebruik gaan maken van andere vormen van transport.
En als derde gaan de laatste meters naar de consument anders worden ingericht. Steeds meer steden verbieden Dieselvrachtwagens in het centrum en omdat 80 procent van de consumenten in steden woont vraagt dat een andere vorm van transport. Een die zo stil en veilig, en zelfs onzichtbaar, mogelijk is."

Investeringen hebben een hoog risico

Welke gevolgen heeft dat voor bedrijven?
"De investeringen die een bedrijf in transport en distributie nu doet hebben een hoog risico. Bij alles wat je als bedrijf koopt, moet je je afvragen of je de investering nog terugkrijgt en of je het product kunt blijven gebruiken. Is het bijvoorbeeld wel zo verstandig om een Dieselvrachtwagen te kopen? Investeer je nog in een eigen magazijn of besteed je uit? Welke investeringen kan een bedrijf het beste doen?
Daarnaast zal van bedrijven verwacht worden dat ze transparanter worden. Om goederenstromen te kunnen bundelen is inzicht nodig in de keten. Dat betekent honderd procent transparantie van bedrijven, anders kun je geen data uitwisselen. Dat is een hele verandering, want ze denken bedrijven zijn nog niet open genoeg. Ze denken nog steeds dat je het beste vist in troebel water. Maar hoe word je als bedrijf transparant? Welke data kun je delen?
En er is ander personeel nodig. Iemand die over de hele keten heenkijkt als hij een beslissing neemt. Dat vraagt nogal wat van een manager, omdat er op een heel ander niveau beslissingen worden genomen. Daarom wordt opleiding en bijscholing de komende jaren heel belangrijk. Maar welke vaardigheden moet je als manager verkrijgen? En welke kennis is nodig om die ketenoverstijgende beslissingen te nemen? Dat zijn dingen waar je als bedrijf over na moet denken."

 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.