TIAS

TIAS en Fontys werken aan verder professionaliseren van onderzoeksvaardigheden van HBO-docenten

11 november 2015 | 1 min lezen

TIAS start samen met Fontys een opleidingsprogramma om HBO-docenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen, zodat zij hun studenten beter kunnen begeleiden bij de afstudeerscriptie. Het programma “professionalisering van onderzoeksvaardigheden” is in co-creatie ontwikkeld door het TIAS Business Analytics Lab en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. De leergang start op 16 november 2015.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Veranderingen in de maatschappelijke context en interne factoren binnen hogescholen zijn de uitdagingen die ten grondslag liggen aan dit programma. In het hoger onderwijs wordt hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Kwaliteit moet blijken uit de onderwijsopbrengsten, in de zin van leerprestaties, numeriek rendement en langere termijn ‘impact’ van onderwijs. Het afstudeerproject van de student wordt in dit kader gezien als ‘de meesterproef’ waarin theorie en praktijk bij elkaar komen. Dit afstudeerproject is echter een zware opgave voor de student. Aan de ene kant moet er rekening worden gehouden met de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever, die een advies wil met betrekking tot de oplossing van een praktisch probleem, terwijl er aan de andere kant dient te worden voldaan aan strenge eisen die door de opleiding worden gesteld aan het praktijkgerichte onderzoek waarop het advies is gebaseerd.

In een succesvol afstudeertraject werken student, de afstudeerbegeleider (de docent) en de opdrachtgever effectief met elkaar samen. De rol van de docent is hierbij van cruciaal belang. Adequate begeleiding helpt de student bij het maken van geïnformeerde keuzes tijdens het onderzoeksproces, bij het aanbrengen van samenhang van het onderzoeks- en het adviesdeel van de scriptie en bij het geven van gefundeerde en relevante adviezen aan de opdrachtgever met betrekking tot het kunnen oplossen van het gesignaleerde probleem. Docenten in het HBO onderwijs ervaren echter met regelmaat knelpunten met betrekking tot hun rol zoals een te hoge werkdruk, (te) weinig deskundigheid op het gebied van onderzoek en onduidelijkheid met betrekking tot het evalueren van een scriptie op basis van gehanteerde beoordelingscriteria.

De ontwikkelbehoefte vanuit de markt is het verder professionaliseren van de onderzoeksvaardigheden van docenten met een focus op het begeleiden er beoordelen van (afstudeer) onderzoek. De doelstellingen van het programma zijn:

  • Bijbrengen van kennis en van onderzoek en het onderzoeksproces;
  • Bijbrengen van kennis en vaardigheden om studenten te kunnen begeleiden bij het schrijven van hun afstudeerscriptie;
  • Bijbrengen van kennis en vaardigheden om scripties van studenten te kunnen beoordelen;
  • Het creëren van een gezamenlijk referentiekader. 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.