Accounting, finance & control

Slechts 27% huishoudens belegt, ondanks lage rente

18 april 2018 | 1 min lezen
Uit onderzoek van TIAS School for Business and Society en Scildon onder ruim 500 Nederlandse huishoudens blijkt dat slechts 27% van de ondervraagden belegt, ondanks de historisch lage stand van de spaarrente. De beleggingskoorts heerst meer onder mannen, dan onder vrouwen en stijgt met de leeftijd en het inkomen. Verder valt op dat beleggende ouders kinderen opvoeden die zelf later ook vaker gaan beleggen. Kortom, zien beleggen, doet beleggen.

Het onderzoek

Er wordt veel geklaagd door Nederlanders over de beperkte opbrengst van de populaire spaarrekening. De rente staat laag, en inmiddels lager dan huishoudens moeten afdragen aan de fiscus en kwijt zijn aan inflatie. Kortom, sparen loont amper nog. TIAS-hoogleraar Dirk Brounen: “Daarom zijn Scildon en het TIAS FinanceLAB op zoek gegaan naar de achtergronden van Nederlanders die beleggen. Wat maakt hen anders dan de spaarders? Zo zijn er 16 vragen gesteld aan ruim 500 Nederlandse huishoudens en de antwoorden zijn verwerkt tot inzichten die kunnen helpen begrijpen waarom zoveel Nederlanders liever klagen over de spaarrente dan zelf beleggen.”

De resultaten

Uit de antwoorden blijkt dat slechts 27% van de ondervraagden zelf belegt. Een laag percentage dat overigens hoger ligt onder mannen (35%) dan onder vrouwen (20%). Een laag percentage wanneer je het doelrendement van de ondervraagde huishoudens beziet. Op vraag hoeveel rendement zij zouden willen behalen op hun beleggingen bedraagt dit gemiddeld 6.3%. Een bescheiden verlangen dat onder het feitelijke gemiddelde jaarrendement van de AEX ligt over de lange termijn. Waarom belegt men desondanks dan toch massaal liever niet? Ook hier is naar gevraagd. De top drie grootste beleggingsdrempels zijn: (1) angst voor risico, (2) gebrek aan kennis, en (3) vrees voor kosten. 

Wie belegt er dan wel?

Ook is in deze studie gekeken naar de achtergronden van mensen die wel beleggen. Zoals gezegd, is dat percentage aanzienlijk hoger onder de mannelijke respondenten dan onder de vrouwen. Dirk Brounen: “Ook zien wij dat er vaker belegd wordt met het oplopen van de leeftijd en het inkomen. Maar het meest verrassend inzicht had betrekking op opvoeding en de thuissituatie tijdens jeugd. Niet alleen wordt er vaker belegd in welgestelde kringen en gezinnen, maar ook in gelijke omstandigheden blijkt het voorbeeldgedrag van ouders ook op het vlak van beleggen en sparen te beklijven bij de kinderen. Kinderen van ouders die ook belegden vroeger, beleggen aanzienlijk vaker (48%) wanneer zij zelf de volwassen leeftijd hebben bereikt. Met andere woorden, zien beleggen, doet beleggen!” 

Over de studie

In deze studie zijn ruim 500 Nederlandse huishoudens ondervraagt met betrekking tot hun relevante achtergronden, financiële keuzes en beleggingsgedrag. Hierbij hebben onderzoekers van het FinanceLAB van TIAS School for Business and Society samengewerkt met Scildon, een verzekeraar actief op het vlak van onder andere pensioenvoorzieningen. 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.