TIAS

Oratie over Member-based enterprises bij TIAS

13 februari 2015 | 1 min lezen

Op 13 februari houdt Hans Groeneveld, TIAS- hoogleraar Coöperatieve Financiële Dienstverlening, zijn oratie. Hij geeft daarin aan dat er lange tijd nauwelijks aandacht is besteed aan de coöperatieve organisatievorm vanwege de dominantie van de aandeelhouderswaarde georiënteerde ondernemingsvorm.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Tegenwoordig staat het coöperatieve bedrijfsmodel - ooit opgericht door leden om marktfalen, uitbuiting, honger en armoede het hoofd te bieden - volop in de belangstelling. Coöperaties moeten winst maken voor continuïteit en verdere groei, maar winst is niet het doel. Dat maakt hen overigens geen charitatieve bedrijven. Zij moeten de concurrentie aan kunnen met bedrijven met een andere organisatievorm.

Mondiale opmars van coöperaties

Coöperaties zijn aan een mondiale opmars bezig. Wereldwijd hebben zij zo’n 1 miljard leden; dat is 16 procent van de wereldbevolking. In Nederland zijn de laatste jaren met name energie- en zorgcoöperaties opgericht, maar ook ZZP’ers verenigen zich in coöperaties. In de financiële wereld spelen zij een eigen rol. Europese coöperatieve banken waren én zijn onderscheidende spelers op de Europese bankenmarkt. Door hun coöperatieve governance dragen zichtbaar bij aan de diversiteit van nationale banksystemen en daarmee aan de stabiliteit van financiële stelsels. Zij vertonen bijvoorbeeld anticyclisch gedrag; in economische goede tijden verstrekken zij minder leningen, maar in tijden van recessies beduidend meer leningen dan alle andere banken. De besluitvorming en strategiebepaling ‘bottom-up’ vinden plaats via ledenvertegenwoordiging. Dit is heel anders dan bij NV’s of BV’s die top-down worden aangestuurd. “Men zou eigenlijk kunnen zeggen dat coöperaties economische democratie in actie zijn”, aldus Hans Groeneveld.

Prof. dr. Hans Groeneveld bekleedt de Rabobank leerstoel coöperatieve financiële dienstverlening bij TIAS School for Business and Society. Daarnaast is hij Adjunct-directeur Coöperatief Bankieren, Directoraat Coöperatie & Duurzaamheid bij Rabobank.

Lees meer

Klik hier voor een samenvatting van de oratie
Voor een interview met Hans Groeneveld, kunt u contact opnemen met TIAS.

Member-based enterprises: The spotlight on financial services co-operatives, Hans Groeneveld (2015)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.