TIAS

Oratie: Finance and the arts - Rachel Pownall

Door Rachel Pownall | 18 december 2015 | 1 min lezen
Op 18 december houdt Prof. Dr. Rachel Pownall aan de Universiteit van Tilburg haar oratie Finance & The Arts. Pownall – verbonden aan TIAS - is de eerste hoogleraar om de leerstoel Art & Finance te bekleden en stelt zich ten doel een verandering teweeg te brengen in de manier waarop we het maatschappelijke en culturele effect van financiële beslissingen wegen. In haar oratie zet zij uiteen waarom de financiële wereld de kunsten nodig heeft en hoe die afhankelijkheid investeringen in kunst kan stimuleren.

In haar onderzoek gebruikt Pownall een kwantitatief model en empirische data om het waardeverloop van kunstobjecten over de jaren heen inzichtelijk te maken. Daarnaast maakt ze aan de hand van affectieve psychologie duidelijk hoe de discrepantie tussen de objectieve en subjectieve waardebepaling van goederen ontstaat, hoe dit leidt tot ondervertegenwoordiging van bepaalde sectoren – waaronder kunst – in investeringsbeslissingen en hoe die inzichten aangewend kunnen worden om een gezonder investeringsklimaat te creëren waarin naast financieel gewin ook maatschappelijke winst geboekt kan worden. 

Raakvlak
Pownalls keuze en doelstelling voor haar oratie komen voort uit haar interesse in het raakvlak tussen de kunstwereld en de financiële wereld: “Kunst is een vorm van expressie en expressie wordt gevormd door cultuur. Kunst helpt cultuur te veranderen en de cultuur in de financiële wereld is hard aan verandering toe. […] Ik wil dat individuen en organisaties investeringsbeslissingen nemen die op lange termijn duurzaam zijn en die zowel de zakelijke als de maatschappelijke belangen ten goede komen.”

Lees meer
Finance and the arts, Rachel Pownall (2015)
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.