TIAS

Nieuwe leerstoel TIAS en Vilans

15 februari 2016 | 2 min lezen

Op 15 februari start dr. Mirella Minkman als bijzonder hoogleraar bij TIAS op de nieuwe leerstoel Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg. De leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen TIAS School for Business and Society en Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg.

De leerstoel is ingesteld door Vilans en wordt gevestigd binnen het GovernanceLAB: een open platform waarin wetenschappers van TIAS samenwerken met de praktijk aan onderzoek, de ontwikkeling van kennis en aan de toepassing daarvan op het gebied van governance.

TIAS School for Business and Society wil met de leerstoel inspelen op maatschappelijke vragen die ontstaan door ontwikkelingen in de langdurende zorg. Structurele aandacht en specifieke expertise op het gebied van organisatie en bestuur in deze sector vragen om kennisontwikkeling met een wetenschappelijke basis, zo meent de business school. TIAS en Vilans gaan daarom samen op zoek naar innovatieve en pragmatische antwoorden die impact leveren voor organisaties, business en de samenleving nu en in de toekomst. De leerstoel slaat een brug tussen wetenschappelijke theorievorming, empirisch onderzoek, onderwijs, innovatie en de praktijk.

Minkman heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van organisatie in de zorgketen, samenwerkingsvraagstukken en veranderprocessen die hiervoor nodig zijn. Ze legt uit welke uitdagingen het belang van de leerstoel onderstrepen. “De zorg zelf en onze visie op zorg zijn enorm in beweging. Om die verandering toekomstbestendig vorm te geven moet ook de governance van zorg anders worden ingericht. Een opgave die om innovatie vraagt, want we hebben nu eenmaal een bestaand stelsel van rollen, relaties, bestuursorganen en zorgaanbieders en dat stelsel met de onderliggende uitgangspunten zijn moeilijk te doorbreken. Zij handelen op basis van de vereisten en regelgeving van vandaag, die op de werkelijkheid van gisteren is geënt. De uitdaging is om huidige verandering zo vorm te geven dat we, ook in de governance, inspelen op de werkelijkheid van de cliënt of - beter – de burger in de toekomst. Dat zal zeker niet eenvoudiger worden. Onze samenleving wordt immers steeds ingewikkelder. Er moet een omslag komen waarin iedereen, van gemeente tot zorgprofessionals, het belang van de cliënt voorop durft te stellen.”
Minkman zal haar functie als bijzonder hoogleraar combineren met haar werk als programmaleider Innovatie en Onderzoek bij Vilans.

Over Vilans
Kenniscentrum Vilans ontwikkelt als kenniscentrum innovatieve, praktijkgerichte en onderbouwde antwoorden op vraagstukken die in de zorgsector en samenleving spelen. De kennis die zij hierbij ontwikkelt ontsluit zij voor alle belanghebbenden in de langdurende zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en zorg voor chronisch zieken). Vilans werkt hierin samen met verpleegkundigen en verzorgenden, huisartsen en specialisten, bestuurders, beleidsmakers, management en cliënten/patiënten(organisaties),  andere kenniscentra en onderzoeksinstituten en landelijke stakeholders. De missie van Vilans luidt ‘zorgen dat zorg beter werkt’. Vilans neemt de cliënt in de langdurende zorg als drijfveer en streeft ernaar dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze wensen, ondanks langdurige ziekte of beperkingen

Over Mirella Minkman
Mirella Minkman volgde haar opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op met een studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. In 2012 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit met onderzoek, waarvoor ze de EHMA/Karolinska Research award won, op het gebied van integrale ketenzorg. Voordat zij Programmaleider Innovatie en Onderzoek bij Vilans werd, werkte Minkman onder andere als Programmaleider Ouderenzorg bij Vilans, leidde zij grootschalige implementatieprogramma’s als Zorg voor Beter en het Landelijk Dementie Programma en werkte ze voor het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en in het Radboudziekenhuis. Naast haar functie bij Vilans is zij onder andere toezichthouder bij Stichting Inovum en Board Editor bij het International Journal for Integrated Care. Minkman is (co-) auteur van zeven boeken op het gebied van gezondheidszorg en heeft diverse publicaties in (internationale) vakliteratuur op haar naam staan.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.