Accounting, finance & control

‘Na de opleiding staat er een stevigere persoonlijkheid’

11 april 2018 | 3 min lezen

‘Er zit dynamiek in het vak van register controller,’ zegt prof. dr. ir. Michael Corbey, Academic Director van de opleiding Executive Master of Finance & Control / Register Controller. ‘Tien jaar geleden was bijvoorbeeld risicomanagement in opkomst, een belangrijk onderwerp dat vandaag de dag wel is ‘ingedaald’ in veel organisaties. Nu zit Big Data Analytics duidelijk in de initiële fase.’ Een interview.

‘De rol van Big Data zal alleen maar groter worden,’ vertelt Corbey. ‘Wat we ons nu vooral afvragen – en wat steeds sterker terugkomt in de opleiding - is wat Big Data betekent voor de bedrijfsvoering en voor de rol van controller in het bijzonder. Een voorbeeld daarvan is forecasting. We zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat Big Data veel toegevoegde waarde kan hebben bij het voorspellen, en daarmee dus ook bij de jaarlijkse budgetcyclus.’

Hoe wordt Big Data dan ingepast in de opleiding?

As we speak zijn we bezig om het vak Informatiemanagement in de opleiding fundamenteel te herzien om deze ontwikkelingen een prominente plaats te geven. Big data is daar de aanleiding voor, de inhoud van het vak gaat op de schop. Met betrokkenen zijn we aan het kijken hoe we dat goed in de opleiding kunnen verweven. Een vak als Accounting Information Systems wordt daarbij betrokken, dit alles om de essentie van Big Data goed in het programma neer te zetten.

Controllers moeten beter begrijpen wat dankzij moderne tools mogelijk is. Wat zijn echt nieuwe mogelijkheden die worden ontsloten door de analytical tools? En wat zijn de bijbehorende risico’s? Datalekken zijn dan een goed voorbeeld.’

Waarom zou ik juist kiezen voor de EMFC / RC-opleiding bij TIAS?

‘Reputatie van de school en de docenten hebben ertoe geleid dat wij de hoogst gewaardeerde EMFC-opleiding zijn bij de jaarlijkse nationale studentenenquête. Wij mogen dan ook het felbegeerde predicaat ‘top-opleiding’ voeren. Wat ook veel mensen doet besluiten om naar ons te komen, is het unieke tweejarige model waarbij men aantoonbaar binnen twee jaar afstudeert op een afstudeerwerkstuk dat een reëel controllingprobleem in de praktijk adresseert. De werkgever is vaak ook sponsor en ziet al gedurende de opleiding een rendement op zijn investering in de medewerker. Verder bieden we twee startmomenten per jaar. Eén in Tilburg en één in Utrecht. Dat is voor deelnemers een flexibele optie.’

Waarom heeft de opleiding twee namen?

‘Mensen vragen het zich inderdaad af, hoe zit dat toch? Nou, als volgt: iemand die bij ons afstudeert krijgt het diploma Executive Master of Finance and Control. Daar hangt de titel EMFC aan vast. Net als alle andere TIAS-masters is de EFMC een door de minister erkende wetenschappelijke master (WO-opleiding). Dit betekent automatisch dat een afgestudeerde zich mag sieren met de graad Master of Science, MSc. Als een afgestudeerde EMFC naar de Vereniging van Register Controllers (VRC) gaat met het verzoek om lid te worden, dan wordt hij of zij zonder meer toegelaten op grond van het EMFC-diploma. Zodra je lid bent van de VRC - en dat kan alleen maar door het afronden van een EMFC-opleiding - mag je het dienstmerk RC op je kaartje zetten. Je bent dan officieel Register Controller.’ 

Wat is het belang van goed opgeleide register controllers?

‘Register controllers kunnen in organisaties een tweetal essentiële rollen vervullen. Ten eerste de wat afstandelijke rol van scorekeeper. Waarbij hij of zij probeert de performance van de organisatie betrouwbaar en nauwkeurig te meten. Big data kan daarbij, zoals gezegd, een rol spelen. Daarnaast hebben register controllers ook  een rol als business - of sparring partner. Daarbij voorzien ze als een adviseur het management van relevante informatie om beslissingsondersteuningen te faciliteren.’ Ook hier zien we kansen voor Big Data.

Hoe ontwikkelt een Register Controller zich?

‘Ik doe alle intakes zelf. Als iemand belangstelling toont, dan gaan we eerst na of zijn of haar vooropleiding het mogelijk maakt om in te stromen in de opleiding. Dan vindt het intakegesprek plaats. In zo’n gesprek van ruim een uur krijgt ik een indruk van een kandidaat. Zijn de wederzijdse verwachtingen wel op elkaar afgestemd? Pas daarna gaan we het tweejarig parttime opleidingstraject in. Men studeert uiteindelijk af in een symposium waarbij vijf kandidaten ieder een uur krijgen om hun afstudeerwerk te presenteren en verdedigen voor de examencommissie en mede-afstudeerders. Daar ben ik zelf ook bijna altijd bij aanwezig. Dan zie je de enorme sprong die deelnemers gemaakt hebben tussen het intakegesprek en de verdediging van het eindwerk. Ik heb het niet alleen over kennis, maar ook over de presentatievaardigheden en persoonlijkheid. Met andere woorden: er staat een veel stevigere financial professional. ’

Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Wil je met nieuwe kennis en vaardigheden een gedegen invulling geven aan jouw rol als Register Controller en een volwaardige businesspartner van de ondernemingsleiding worden? Volg de Executive Master of Finance & Control / Register Controller aan TIAS School for Business and Society.

Lees meer over deze opleiding

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.