TIAS

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Mexico

7 november 2013 | 1 min lezen

De Mexicaanse markt biedt Nederlandse ondernemers mogelijkheden. In tegenstelling tot de Nederlandse markt wordt de Mexicaanse markt niet gezien als verzadigd. Mexicaanse bedrijven onderscheiden zich door kwaliteit of innovatie. Dit is een van de conclusies van de thesis van MScBA-student Friso van den Broek. Hij vergeleek Nederlandse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) met de Mexicaanse markt.

Voor zijn onderzoek hield Van den Broek verscheidene interviews en enquêtes onder Nederlandse en Mexicaanse mkb'ers. Zo vroeg hij bedrijven naar de veranderingen die hun activiteiten de afgelopen vijf jaar hebben doorgemaakt en of zij hun strategie hebben aangepast. Uit zijn onderzoek blijkt dat de meerderheid van het Mexicaanse mkb bestaat uit familiebedrijven. Dit resulteert doorgaans in risicoaverse besluitvorming, omdat volgende generaties geacht worden het bedrijf over te nemen.

Mkb moet zich op nichemarkt richten

De Nederlandse markt wordt gezien als verzadigd. Dit dwingt het Nederlandse mkb zich op een nichemarkt te richten. Mexicaanse bedrijven kiezen daarentegen voor een breder segment en differentiëren voornamelijk op basis van innovatie en kwaliteit. Dit is tekenend voor de verschillen tussen Nederlandse bedrijven, gericht op consumenten, en Mexicaanse bedrijven, gericht op bedrijfsprocessen.

Op basis van zijn onderzoek schreef Van den Broek het boek: Dutch and Mexican SMEs compared in terms of strategy. Dit is een aantrekkelijk boek voor bedrijven die willen investeren in Mexico. Van den Broek heeft de verschillende bedrijfsstrategieën in de twee landen geïnventariseerd.

Lees meer

Amazon.com: Dutch and Mexican SMEs compared in terms of strategy, Friso van den Broek (2013)

Kennisgebieden