Accounting, finance & control

Minder aflosboete, zege of vloek?

17 augustus 2016 | 1 min lezen

Nieuwe Europese richtlijnen gaan ervoor zorgen dat het goedkoper wordt om je hypotheek vervroegd af te lossen. Goed nieuws voor woningbezitters met geld op de bank. Maar hoe werken vervroegde aflossingen door op de betaalbaarheid van onze hypotheken op de lange termijn?

Vervroegd aflossen - bijvoorbeeld omdat de rente inmiddels is gedaald - kan voordelig zijn voor de consument. Zo is het sparen vandaag de dag niet erg rendabel meer, terwijl de belastingdienst nog wel haar vermogensrendementsheffing blijft opleggen. Geld dat over is, kan dan worden ingezet om de hypotheek af te lossen, waardoor de hogere hypotheekrente wordt ontlopen en er dus alsnog meer rendement op het geld kan worden gerealiseerd. In de regel kan per jaar 10% van de hoofdsom boetevrij worden afgelost. Meer mag ook, maar de bank brengt dan kosten in rekening die het te behalen toekomstige voordeel teniet doet. De vraag is: waarom?

Het antwoord is simpel. Omdat banken in hun businessmodel willen kunnen vertrouwen op de afspraken die zij maken met hun klanten in de contracten die beiden tekenen. Vervroegd aflossen zorgt voor onzekerheid bij de bank. Onzekerheid ten aanzien van geldstromen, die vooral op gang zullen komen wanneer de rente daalt. Indien de rente stijgt zullen deze aflossingen niet voorvallen, dan zal de consument immers blij zijn met de eveneens hoge spaarrente. Banken willen het renterisico dus graag afdekken, en niet eenzijdig lopen door eventuele vervroegde aflossingen. 

Remedie

In de Verenigde Staten bestaan er geen vervroegde aflossingsboetes en kunnen klanten hun hypotheek op elk moment voordelig inruilen. Eind jaren zeventig was dat de aanleiding van een bankencrisis. De remedie toen was het grootschalig doorverkopen van hypotheken (securitisatie). Dit omdat Amerikaanse banken de onvoorspelbare hypotheken niet langer op hun balans wilden houden. Het mondde uiteindelijk uit in de vrijblijvendheid die de kredietcrisis heeft veroorzaakt. 

Kortom, je houden aan de afspraak waarvoor je tekent hoeft geen slechte zaak te zijn. Op korte termijn is het niet betalen van boetes uiteraard voordelig, maar de boete heeft nut op de langere termijn. 

Lees meer over het hoe en wat, en een reactie van Dirk Brounen (TIAS) in dit NRC-artikel.


 

Dirk Brounen
Dirk Brounen
Full Professor

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.