Accounting, finance & control

Hoe maak je bèta's al dan niet schuldenvrij?

Door Frans de Roon | 12 november 2014 | 1 min lezen

In dit tweede deel van onze specialistische toolkit over waardering behandelen we de kwestie van het al dan niet schuldenvrij maken van bèta's. Het belangrijkste inzicht: de waardeerder moet eerst het financiële beleid bepalen van beide vergelijkbare bedrijven, waarmee het eigen vermogen of de schuldenvrije bèta wordt geschat. Daarnaast moet deze- ook het financiële beleid bepalen van het bedrijf dat wordt gewaardeerd om het eigen vermogen van de niet-schuldenvrije bèta te krijgen.

Afhankelijk van de vraag of het financiële beleid een vast (of bekend) niveau van vreemd vermogen of een vaste verhouding van „vreemd/eigen vermogen moet hebben, moeten bèta's op verschillende manieren al dan niet schuldenvrij worden gemaakt. Dit is vergelijkbaar met de samenhang tussen de verschillende waarderingsmethoden, zoals besproken in deel I van deze toolkit. Hoewel we het al dan niet schuldenvrij maken van bèta's hebben geïllustreerd in het kader van de CAPM, werkt het al dan niet schuldenvrij maken op dezelfde manier voor andere (meervoudige) bètaprijsmodellen.

Lees meer

A Practitioners Toolkit on Valuation Part II: (Un)Levering Betas, De Roon, Van der Veer (2014)