TIAS

Hoe kan samenwerking in het MKB leiden tot succesvolle innovaties? Bekijk de video!

21 november 2017 | 1 min lezen

Bekijk de video over vragen waar Kenniscentrum ICOON - waar TIAS partner van is - zich mee bezighoudt: Hoe kan samenwerken leiden tot succesvolle innovaties? En hoe zien de samenwerkingsverbanden van morgen eruit?

 

 

 

 

Bekijk de video:

Voor het bedrijfsleven en in het bijzonder MKB-bedrijven zijn innovaties van groot belang. Nieuwe ideeën zorgen ervoor dat bedrijven hun concurrentievermogen behouden en zelfs uit kunnen breiden. Toch lijken veel MKB’ers moeite te hebben met innovatie. Het vrijmaken van voldoende tijd en middelen is vaak het belangrijkste probleem. Samenwerken is daarom van groot belang.

Om bij te kunnen blijven in de huidige kenniseconomie, zal daarom ook buiten de eigen organisatie moeten worden gezocht. Onderzoek wijst uit dat succesvolle samenwerkingsverbanden hierin cruciaal zijn. Kenniscentrum ICOON onderzoekt daarom hoe MKB’ers en andere organisaties het beste met elkaar kunnen samenwerken om succesvol te innoveren. Daarbij kijken we naar bestaande verbanden zoals branche- en beroepsverenigingen, maar ook naar nieuwe, open, vormen van samenwerking, zoals digitale platforms.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.