Accounting, finance & control

Het waarderen van omzet, kosten en cashflows

18 februari 2015 | 1 min lezen

Het waarderen van ondernemingen vereist doorgaans het waardering van de verwachte cashflows tegen een voor risico aangepaste disconteringsvoet. Het risicoprofiel van de cashflows wordt daarbij vaak afgeleid van het risicoprofiel van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen. Deze (indirecte) manier van het vaststellen van het risicoproiel van de cashflows wordt aangeduid als de "top-down" benadering.

Beeld: © Nationale Beeldbank

In dit deel van de toolkit laten we zien hoe het risicoprofiel van de cashflow kan worden afgeleid uit het inherente risico van de onderneming in haar omzet enerzijds, en de kostenstructuur van de onderneming anderzijds. Deze wijze van het bepalen van het risicoprofiel en de bijbehorende disconteringsvoet, vanuit de omzet en kosten, wordt aangeuidek als de "bottom-up" benadering.

Lees meer

A Practitioners Toolkit on ValuationPart IV: Valuing Sales, Costs, and Cash Flows, De Roon en Van der Veer (2015)