Accounting, finance & control

Financieel directeuren willen Europese toezichthouder

11 maart 2011 | 2 min lezen

De economische vooruitzichten wereldwijd zijn rooskleuriger. Dat uit zich in een toenemende behoefte aan hoogopgeleid personeel. Inflatie blijft echter een zorg. Ruim 70% van de Europese CFOs (financieel directeuren) vindt dat het Europese noodfonds (European Financial Stability Facility ofwel EFSF) niet of onvoldoende in staat is om financiële stabiliteit in Europa te garanderen. Bovendien vindt bijna driekwart van de Europese CFO’s dat toezicht en regulering van internationale (Europese) banken aan één Europese instelling moet worden overgelaten. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door Tilburg University en Duke University.

Economische vooruitzichten

Het positieve economische sentiment van het laatste kwartaal in 2010 wordt dit kwartaal voortgezet. Amerikaanse CFO’s zijn het meest optimistisch over de economie van hun land sinds het eerste kwartaal van 2007. 56% van hen geeft aan dat hun optimisme is toegenomen. In Azië is dat 65% en in Europa 39%. Hoewel het gemiddelde optimisme een duidelijke verbetering laat zien, blijft het (relatief) aantal optimisten in Europa dus nog achter in vergelijking met de rest van de wereld. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat, ondanks het positieve sentiment, de financiële crisis nog steeds een van de belangrijkste externe zorgpunten voor de Europese CFO’s vormt. Ruim 70% van de CFO’s vindt bijvoorbeeld dat het huidige Europese noodfonds niet in staat is om de financiële stabiliteit in Europa te faciliteren vanwege het ontoereikende mandaat en/of omvang. Daarnaast is meer dan 70% van de CFO’s van mening dat het toezicht en de regulering van de bankensector in Europa gecentraliseerd dienen te worden op Europees niveau.

Naast consumptieve vraag en prijsdruk van concurrenten, wordt dit kwartaal ook de toename in brandstofkosten als punt van zorg genoemd. Dit is potentieel een eerste signaal voor inflatierisico. Te meer omdat CFO’s ook een prijsstijging in eigen producten van gemiddeld 2.5% verwachten- het hoogste niveau sinds het begin van 2007.

Vooruitzichten eigen bedrijf en werkgelegenheid

Ook de opwaartse trend met betrekking tot het sentiment rondom de financiële vooruitzichten voor het eigen bedrijf wordt voortgezet. Gedurende dit eerste kwartaal van 2011 gaf bijna de helft van de CFO’s aan dat hun optimisme is toegenomen. Bovendien is het gemiddelde optimisme tot het hoogste niveau gestegen sinds begin 2008. Dit blijkt vooral uit het feit dat de Europese CFO’s een lichte toename in het aantal banen verwachten. Deze toename verwachten ze met name in tijdelijke contracten en outsourcing van werk. Het aantal mensen dat in vaste dienst wordt genomen, zal naar verwachting afnemen. Desondanks is het werven en behouden van goed, gekwalificeerd personeel nog steeds een van de voornaamste zorgen voor de bedrijven.

“De mix in functies en expertise die op dit moment gewild zijn, geven blijk van een toenemend vertrouwen in de economie. We zien dat de behoefte aan hoog opgeleide, gespecialiseerde krachten toeneemt, en dat de grootste vraag uitgaat naar engineers voor productontwikkeling. Hieraan zien we dat bedrijven weer bereid zijn te investeren, en dat is een duidelijke stap in de goede richting”, aldus Kees Koedijk, decaan van de Tilburg School of Economics and Management en oprichter van het Europese deel van de survey.

Lees verder

Kwartaalrapport Q1 2011, CFO Survey 2011

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.