Accounting, finance & control

Europese bestuurskamer: Goede vooruitzichten voor 2014

11 december 2013 | 2 min lezen

Voor 2014 verwachten Europese CFO’s betere economische omstandigheden voor hun bedrijf en sector. Het aantal Europese CFO’s dat positief kijkt naar prestaties van het eigen bedrijf in 2014 is sinds 2010 niet meer zo hoog geweest. Financieel managers denken het komende jaar meer te investeren in technologie, R&D, en advertenties en marketing. Dit zijn een aantal bevindingen van de laatste CFO Survey, uitgevoerd door TIAS School for Business and Society en Duke University.

Optimisme in de regio's buiten Europa

Vooral in de opkomende regio’s is het economische sentiment economie aanzienlijk verbeterd. In Azië nam het aantal optimisten toe naar 47 procent (was 22 procent). In Latijns-Amerika groeide het aantal CFO’s dat positief is over de economie naar 27 procent (dit was ongeveer 14 procent).

Onder Amerikaanse financieel managers blijft het sentiment gematigd, ongeveer een derde is optimistischer over het komende jaar, een derde is minder optimistisch. Toch denkt de helft van de Amerikaanse financieel managers dat de economische omstandigheden in 2014 zullen verbeteren. Of bedrijven in de VS inderdaad in staat zijn om hiervan te profiteren blijft onduidelijk; slechts 38% van de Amerikaanse CFO’s is optimistischer over de vooruitzichten van het eigen bedrijf.

Europese CFO’s blijven positief

Van de Europese financieel managers is 45 procent optimistischer over de economie de komende twaalf maanden. Dit positieve sentiment is zowel te zien op sectorniveau als op bedrijfsniveau. Ongeveer de helft van de Europese CFO’s zegt dat de economische omstandigheden voor de industrie als geheel in 2013 zijn verslechterd. Maar bijna 50 procent is ook van mening dat de industrie zal verbeteren in 2014. Als inderdaad blijkt dat – zoals een van de vijf financieel directeuren voorspelt - de aandelen van bedrijven in de sector waardevoller worden dan de gemiddelde aandelenwaarde, dan is de verwachte stijging in 2014 aanzienlijk. Daarnaast verwacht meer dan een kwart van de managers dat een stijging van de verkoopwaarde van bedrijven in hun sector.

Ook op bedrijfsniveau zien we bemoedigende indicatoren die wijzen op een gunstig jaar. Meer dan de helft van de CFO’s verwacht dat de economische omstandigheden voor het bedrijf in 2014 beter zijn dan in 2013, ten opzichte van wat zwakke omstandigheden in 2013. Dit draagt bij aan het vertrouwen dat de Europese CFO's hebben in de prestaties van hun eigen bedrijf in de komende twaalf maanden. Niet minder dan 49% van de financieel managers is optimistischer over de financiële vooruitzichten van hun eigen bedrijf. Sinds 2010 is dit aantal nog niet zo hoog geweest.

Europese bedrijven passen hun bestedingspatroon in 2014 aan

Tijdens 2013 waren de uitgaven aan kapitaalgoederen gemiddeld, maar positief. Europese CFO’s geven dit vierde kwartaal aan dat de uitgaven aan kapitaalgoederen iets zullen afnemen in de komende twaalf maanden. Daarentegen zullen investeringen in technologie , R&D en Advertenties en Marketing naar verwachting toenemen (met respectievelijk 5,5%, 4,1%, en 6,3%).

Dean en directeur Kees Koedijk van TIAS: "Deze verschuiving kan er op wijzen dat bedrijven zich in 2013 voornamelijk hebben gericht op het verbeteren van het concurrentievermogen door de aanschaf van nieuwe of aanpassingen aan bestaande kapitaalgoederen. Dit blijkt ook uit de data: in 2013 was gemiddelde return-on-assets nog 7 procent, in 2014 verwachten CFO’s een stijging naar 9%.

Met het oog op de gunstigere marktomstandigheden van volgend jaar lijken bedrijven nu liever hun financiële middelen in te zetten voor de ontwikkeling en marketing van producten en diensten. Uitgaande van een dergelijke strategie betekent dit dat bedrijven weer goed gepositioneerd zijn als de vraag van de consument weer toeneemt.”

Lees meer

Kwartaalrapport Q4 2013, CFO Survey (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.