Vastgoed

Eerste resultaten VGM Vastgoed Benchmark bekend

3 oktober 2014 | 1 min lezen

​Op het VGM NL lustrumcongres bracht Ingrid Janssen de eerste resultaten van de benchmark Vastgoedmanagement naar buiten.

Beeld: © Nationale Beeldbank 

Janssen: "Ik ben erg enthousiast over wat we in een half jaar hebben bereikt. Het streven om tot een benchmark voor vastgoedmanagement te komen gaat terug naar 2007, toen nog onder de noemer ROZ/IPD. Uiteindelijk is deze benchmark niet geworden wat de deelnemende partijen voor ogen hadden. Vele marktpartijen hebben nog steeds koudwatervrees, omdat ze denken dat zo’n benchmark vooral tot doel heeft vastgoedmanagers te rangschikken op basis van hun prestaties. De benchmark is geen jaarlijkse beauty contest. Wij bieden de deelnemers een online applicatie aan waarmee zij op elk gewenst moment de eigen beheerprestaties kunnen vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende vastgoedmanagers. De informatie die zij uit deze applicatie kunnen halen, is belangrijk in de communicatie met opdrachtgevers en helpt bij het nemen van beslissingen. Ook draagt deze benchmark bij aan verdere professionaliteit en transparantie."

Deelnemers aan de benchmark krijgen elk een eigen toegangscode tot deze applicatie, waarmee ze de eigen prestaties op 18 indicatoren met de markt kunnen vergelijken. Ook geeft de applicatie inzicht in kostenkengetallen. Tijdens de Provada werd de eerste versie van de applicatie met veel enthousiasme ontvangen.

Begin dit jaar maakte de brancheorganisatie Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) bekendmet een benchmark te komen. 10 van de aangesloten marktpartijen hebben zich zowel financieel als inhoudelijk aan deze benchmark verbonden als ‘founding fathers’. Voor het opzetten en verzorgen van de benchmark is een contract afgesloten met TIAS en met name met associate professor Ingrid Janssen. 

http://youtu.be/kBb2Z0ayBVo

Lees meer

'Wij willen trends laten zien en beslissingen vergemakkelijken’, VGM NL (2014)

Kennisgebieden