Accounting, finance & control

Een model voor systematische diagnose en interventie

23 september 2015 | 1 min lezen

Prof. dr. Jo Caris en Ron van der Pennen beschrijven in een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) een diagnostisch model dat toegepast kan wordt op de strategische veranderingen bij een lokale bank bij het herstellen van de gevolgen van de bancaire crisis.

Het model bevat drie dimensies om de situatie en het vraagstuk te beschrijven: 1. de context van het probleem, 2. de benadering van het probleem en 3. het belang van interventie. Informatie uit interviews, een groepsgesprek met medewerkers en gesprekken met directie zijn geanalyseerd op basis van dit model.

Ernstige vraagstukken in een complexe organisatie kunnen worden gekenmerkt als dilemma’s of als wicked problems. Dit onderscheid is gebaseerd op de conflicterende belangen en de nadelen van iedere keuze voor verbetering. Het is nodig om bij dergelijke ernstige vraagstukken voldoende inzicht te krijgen in de achtergronden en beïnvloedende factoren én om consensus te bereiken tussen de betrokkenen over aard en oorzaak van het probleem.

Lees meer 

Een model voor systematische diagnose en interventie, toegepast op de strategische koers van een lokale bank, MAB (2015)