TIAS

Economieportal ‘Mejudice.nl’ beklinkt samenwerking met tal van topinstellingen

22 mei 2014 | 2 min lezen

Me Judice (www.mejudice.nl) heeft zich in haar zesjarig bestaan weten te ontplooien tot een gerenommeerd online forum voor het onafhankelijk denken op het gebied van economie en economisch beleid. Wetenschappers, beleidsmakers en opinieleiders wordt een centraal platform geboden om het economisch debat vanuit verschillende perspectieven te belichten. Me Judice zoekt daarbij naar de juiste balans tussen actualiteit en wetenschappelijke diepgang in het aanbod van haar content, waarbij kwaliteit en onafhankelijkheid voorop staan; een ontwikkeling waar in toenemende mate grote behoefte aan is. Dit blijkt wel uit het feit dat Me Judice eerder deze maand verschillende officiële (sponsor)overeenkomsten heeft afgesloten met economie en bedrijfskunde faculteiten van verschillende universiteiten en instellingen waaronder Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Maastricht University, Tilburg University, TIAS Business School en Rabobank Nederland.

Als geesteskind van Kees Koedijk en Harry van Dalen werd er in 2008 een start gemaakt met Me Judice. Het doel? De kloof tussen economische wetenschap en praktijk verkleinen door wetenschappers, ook zij die normaal gesproken niets met beleid te maken hebben, te betrekken bij het economische debat en een podium te bieden. Inmiddels weet de online portal op tal van aansprekende, toegankelijke en veelal innovatieve manieren de economische wetenschap onder de aandacht te brengen bij een breed en divers publiek. Het succes van Me Judice is vooral te danken aan haar format: korte artikelen en video-interviews die auteurs en ondervraagden ertoe aanzet om in begrijpelijke taal de kern van de zaak samen te vatten. Daarnaast kent Me Judice ook het ‘Economenpanel’ waarmee de consensus over economische vraagstukken wordt gepeild onder vooraanstaande economen. Resultaten worden gepubliceerd op de site en vaak overgenomen in tal van landelijke dagbladen. Wetenschap en praktijk worden hiermee op intuïtieve wijze aan elkaar gekoppeld.

Na zes jaar is nu de tijd gekomen om de activiteiten onder een onafhankelijke stichtingsstructuur te bundelen en te professionaliseren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om partners te zoeken en aan Me Judice te binden. Sinds april 2014 hebben Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Maastricht University, Tilburg University, TIAS Business School en Rabobank Nederland zich officieel gecommitteerd aan het succes van Me Judice. Maar er zitten meer potentiële partners in het vat.

“De samenwerking die we met onze partners zijn aangegaan is van essentieel belang voor de doorontwikkeling van Me Judice. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om kleinschalige onderzoeksprojecten met hen te initiëren. In de komende jaren zullen we ons ook meer gaan richten op het aanhalen van de banden met onze buitenlandse evenknieën zoals het gezaghebbende Vox in het Verenigd Koninkrijk en soortgelijke zuster sites in Europa. Dit vereist niet alleen de beschikbaarheid over financiële middelen maar, belangrijker nog, toegang tot voldoende kenniscapaciteit en een topnetwerk”, aldus Kees Koedijk.

Het moge duidelijk zijn dat de ambities van dé webportal van economisch Nederland groot zijn. In al haar plannen voor de toekomst draait het bij het bestuur1 van Me Judice vooral om het vergroten van de zichtbaarheid, het verder uitbouwen van de ‘MJ-community’ en het maximaliseren van haar impact op het onafhankelijk economisch denken.

1 De bestuurssamenstelling van de stichting Me Judice: Kees Koedijk – voorzitter (TIAS Tilburg University); Piet Eichholtz – Penningmeester (Maastricht University); Lex Hoogduin – Secretaris (Universiteit van Amsterdam en Rijks Universiteit Groningen).

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.