Vastgoed

De optimale CO2-neutrale route

6 december 2018 | 2 min lezen

Het klimaat verandert, en niet ons voordeel. De aarde warmt op en de vastgoedmarkt kan helpen dat tij te keren. Woningcorporaties hebben daarom hun verduurzamingsambities uitgewerkt in zogenaamde Routekaart 2050. Maarten Meulepas (MRE) laat zien dat dergelijke ambities een zorgvuldigere kijk vereist. Het bepalen van een optimale route is ingewikkelder dan gedacht. Vandaar dat hij een model heeft ontwikkeld dat hierbij kan helpen.

 Grote belangen en ambities
Vanuit de wetenschap wordt al decennia gewaarschuwd voor het gevaar van klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot. De afgelopen jaren is dit thema steeds duidelijker vertaald naar wettelijke kaders en normen. Alle sectoren hebben een stevige opgave om CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Woningcorporaties hebben een substantieel aandeel in de transitie van de bestaande woningvoorraad en hebben in het verleden al een tussenstap gedefinieerd naar uiteindelijk een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Deze tussenstap (gemiddeld energielabel B) per ultimo 2020 is echter al ambitieus en vormt feitelijk nog maar het begin van een omvangrijke transitie-opgave. Woningstichting Woningbelang zoekt naar een optimale aanpak binnen dit vraagstuk. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is voor Woningbelang de optimale aanpak om de transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad
in 2050 te realiseren?

Een mooi model voor de juiste route
Vanuit expertinterviews en literatuuronderzoek zijn de belangrijkste criteria voor een optimale route naar een CO2-neutrale woningvoorraad voor Woningbelang gedestilleerd. Vanuit deze zeer diverse en tevens soms complexe factoren is een model opgesteld. Dit model vormt een jaarlijks te volgen cyclus waarmee wordt geborgd dat de corporatie uitsluitend ‘no-regret’ ofwel robuuste maatregelen neemt binnen het programma om uiteindelijk alle woningen te verduurzamen. Het model kan als geïntegreerd onderdeel van de vastgoedsturing continu bijdragen aan een optimale route naar een CO2-neutrale woningvoorraad:

MRE


17 stappen naar zorgvuldigheid

Het toepassen van het ontwikkelde model geeft een beeld van de optimale route voor Woningbelang om tot een CO2-neutrale woningvoorraad te komen. Met de huidige inzichten, prijzen, technische mogelijkheden en wetgeving is de opgave dermate groot, dat meer dan de beschikbare beleidsruimte van deze corporatie voor de komende 30 jaar wordt geclaimd. Om de financiële continuïteit van de organisatie te borgen zal de streefhuur omhoog moeten en daarmee komt de betaalbaarheid van sociale woningbouw vanuit huurdersperspectief steeds verder onder druk. De uitkomsten laten zien hoe bepalend de Verhuurderheffing is als knelpunt in de duurzaamheidsambities van Woningbelang. Simpel gezegd zorgt deze heffing voor een vertraging van tientallen jaren voor het bereiken van een maatschappelijk doel, waarvan het belang inmiddels niet meer ter discussie staat. Jaarlijks toepassen van het model zal telkens een ander inzicht geven in de gevolgen van de opgave om de woningvoorraad CO2-neutraal te maken.

Proactief maar bedachtzaam
Om drastische klimaatsverandering tijdig te voorkomen of te keren, zijn CO2-reducerende maatregelen nu nodig. Het vaststellen en uitvoeren van maatregelen moet op zeer korte termijn een veel hoger tempo en dito omvang krijgen. Zelfs met de overtuiging dat de technische scenario’s zich nog niet allemaal in een volwassen stadium bevinden en dat de kosten nog onevenredig hoog zijn, dienen Woningbelang en de gehele corporatiesector het tempo van de verduurzaming op te voeren. Juist het op een doordachte manier opschalen van de vraag aan de markt kan bijdragen aan een doorbraak als het gaat om innovaties en prijsdaling van duurzame woningrenovaties. Middels deze proactieve aanpak kunnen corporaties de toekomst van de verduurzaming mede creëren.

Meer weten? Klik hier voor het afstudeeronderzoek. Wil jij jezelf ook ontwikkelen op het vlak van vastgoed? Bekijk dan onze opleidingsmogelijkheden:

Meer informatie over de Executive Master of Real Estate

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.