TIAS

Commissarissen niet eensgezind over beloningen

Door Mijntje Lückerath | 6 februari 2016 | 2 min lezen
Commissarissen zijn het niet met elkaar eens over de gewenste hoogte van hun eigen beloning, of over het nut van variabele beloning voor bestuurders. Wel vindt een grote meerderheid de angst voor vertrekkende bestuurders als gevolg van de beloningsdiscussie overdreven. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek. Onderzoekers Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS School for Business and Society) en Prof. dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit) publiceren voor de negende maal het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Dit keer deden 387 commissarissen en toezichthouders uit meerdere sectoren mee, waarmee dit onderzoek het meest omvangrijke onderzoek in Nederland is. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek van 2015 richtte zich specifiek op remuneratie. Enkele opvallende resultaten:

Commissarissen beloning

Ondanks dat 51% van de commissarissen tevreden is over zijn huidige vergoeding, vindt ook 43% van de commissarissen dat om de kwaliteit van het intern toezicht te doen stijgen de beloning van commissarissen omhoog moet. Gemiddeld verdient de commissaris bij een beursonderneming het meest, ruim 56 duizend euro. In de andere sectoren is dit (fors) minder. Commissarissen bij niet-beursondernemingen, coöperaties, familiebedrijven en pensioenfondsen tussen de 20 duizend en 26 duizend euro. Bij zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen is dat gemiddeld rond de 9, 12 en 6 duizend euro. 

Gemiddeld zouden de commissarissen een stijging van 25% passend vinden. Dit wordt onderbouwd door een (fors) verzwaard takenpakket en toegenomen tijdsbesteding. De huidige beloning varieert tussen de 45 euro tot 220 euro per uur. Gemiddeld besteedt een commissaris ruim twee dagen per maand (18 uur) aan zijn commissariaat. Dit stijgt al enkele jaren. Aan het commissariaat bij beursondernemingen en coöperaties wordt de meeste tijd besteed (ongeveer 30 uur per maand, dus ongeveer een dag per week).

Verdeeld over de variabele beloning bestuurders

Hoewel een groot deel van de commissarissen aangeeft een (beperkte) vorm van variabele beloningen voor bestuurders acceptabel te vinden zijn zij wel kritisch, en ook verdeeld, over het instrument. Zo geeft 42% van de commissarissen aan dat een variabele beloning niet effectief is, 33% vindt juist van wel. 53% is van mening dat variabele beloning perverse prikkels geeft, maar 25% is het hiermee juist oneens. Ook vindt helft van de commissarissen (50%) niet dat het zorgt voor juiste prioriteitstelling, maar weer zegt 28% dat het hier juist wel aan kan bijdragen.

Angst voor vertrekkende bestuurders

Zowel in de private als in de publieke sector vinden commissarissen de angst voor vertrekkende bestuurders naar het buitenland door de beloningen discussie overdreven, namelijk respectievelijk 67% en 70%. Zelfs de commissarissen bij beursondernemingen, waarvan de bestuurders wellicht het meest in trek zijn in het buitenland, vindt 43% de angst overdreven, 20% vindt deze angst echter wel reëel. 

De onderzoekers: “de resultaten tonen aan dat topbeloningen nog steeds een onderwerp is dat vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden. Het is van belang dat door dialoog we van elkaar weten wat deze perspectieven zijn zodat er een open en transparante dialoog over gevoerd kan worden. Het debat lijkt nu vaak te verzanden in algemeenheden en vooringenomen standpunten.”

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015 bevat nog veel meer resultaten ten aanzien van beloning gerelateerde onderwerpen. Het onderzoeksrapport (PDF) is hier kosteloos te downloaden. Lees een uitgebreide samenvatting op MeJudice.nl. 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.