TIAS

Boek over mogelijke toekomst voor de sociale huisvesting

20 maart 2014 | 1 min lezen

Anno 2014 staat de sociale huursector stevig onder druk. Schandalen en fraudegevallen, de verhuurdersheffing, Europese richtlijnen, bevolkingskrimp en op slot zittende markten dwingen woningcorporaties tot een herbezinning op kerntaken en verdienmodellen. Afgelopen vrijdag verscheen het boekje 'Voorbij de waan van de dag.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Over mogelijke toekomsten van de sociale huisvesting in Nederland'. Het boek geeft beleidsmakers en corporatiedirecteuren materiaal in handen waarmee ze inspiratie kunen opdoen voor een lange termijnagenda waarin de maatschappelijke opgaven van de toekomst centraal staan. In 4 essays bieden de auteurs handreikingen om voorbij de waan van de dag te kijken.

Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen TIAS School for Business and Society, de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Tilburg University), Radboud Universiteit en Aedes. Vanuit TIAS werkten prof. dr. Cor van Montfort (projectleider) en dr. Martin Schulz mee. In de 4 essays worden inspirerende praktijken in het hier en nu besproken, en ook beleidsalternatieven en toekomstscenario's die gaan over mogelijke toekomsten van de sector. Het boekje wordt afgesloten met een essay waarin 'robuuste' handelingsopties aan bod komen.

Wilt u het boekje bestellen? Dan kunt u contact opnemen met Shirley Mahabier.

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.