Accounting, finance & control

Balkenende (EY) over integrated reporting

Door Philip Joos | 4 november 2013 | 1 min lezen

Partner bij EY en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende in gesprek met Philip Joos over zijn visie op de verslaggeving van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Dhr. Balkenende licht de trend richting integrated reporting toe (de integratie van het traditionele financiële verslag en MVO-informatie) en relateert dit aan een nieuwe manier van ‘geïntegreerd zakelijk denken’. Verder gaat hij nader in op een nieuwe rol voor de assurance-dienstverlening in het kader van geïntegreerde verslaglegging.

http://www.youtube.com/watch?v=WqIE6Yb6hsM