Accounting, finance & control

Agile gaat samen met Control

29 mei 2017 | 1 min lezen
Agile is ooit begonnen om IT-projecten snel en wendbaar vorm te geven. Maar tegenwoordig wordt deze methode ook gebruikt om bijvoorbeeld organisatieveranderingen te realiseren. Pim van der Lienden en Michael Corbey houden zich bezig met de relatie tussen Agile werken en de rol van de controller. Een dubbelinterview. 
 
Wat is het voordeel van Agile werken?
‘Agile heeft als belangrijkste voordeel dat de methode organisaties in staat stelt flexibel in te spelen op verandering doordat kort-cyclisch gewerkt wordt,’ vertelt Corbey: ‘Hierdoor worden resultaten op frequente basis bij eindgebruikers getoetst en ontstaat ruimte om tussentijds bij te sturen. Scrum is het meest voorkomende raamwerk binnen de Agile methodiek.’
 
Agile heeft geen vast einddoel vooraf, worden controllers hier niet nerveus van?
Van der Lienden: ‘Organisaties kunnen verandertrajecten beheersen aan de hand van Agile-principes. Agile zorgt voor een andere inrichting van de organisatie en bestaande rollen. Zo gaat de Agile-methode uit van zelfsturende teams met veel vrijheidsgraden. Dit heeft implicaties voor de wijze waarop management control dient te worden vormgegeven.’ Corbey vult aan: ‘Daarnaast worstelen organisaties met het opstellen van de business case en het monitoren van de realisatie daarvan binnen de Agile-setting. Controllers zijn zoekende naar de wijze waarop zij een positieve bijdrage leveren aan Agile-trajecten. Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat Agile voor controllers veel mogelijkheden biedt.’ 

Dus er is positief nieuws? 
Corbey: ‘Er is voor controllers absoluut positief nieuws. Uit ons onderzoek blijkt dat zowel controllers zelf, als bepalende actoren binnen een Agile-project veel ruimte voor controllers zien om op een positieve wijze bij te dragen aan het succes van projecten. Agile biedt veel ruimte voor tussentijdse sturing, concrete resultaatmeting en prioriteitstelling op basis van verwachte business value. Controllers kunnen door hun kennis en ervaring een essentiële bijdrage leveren aan dergelijke trajecten.’ 
 
Wat is dan jullie kernboodschap?
'Agile werken biedt controllers handvatten om een nadrukkelijk actieve rol te vervullen bij besluitvorming,’ zegt Van der Lienden: ‘Binnen Agile wordt gewerkt met een backlog die bestaat uit user stories. Deze stories kunnen praktisch worden gezien als mini-business cases die een bepaalde businesswaarde vertegenwoordigen indien ze worden gerealiseerd.’ Corbey: ‘Door vooraf een goede bepaling van de verwachte business value te maken heeft de controller de mogelijkheid, in samenspel met de product owner, om besluitvorming te faciliteren. Dit biedt grote mogelijkheden voor het invoeren van batenrealisatiemanagement, waarbij de controller nadrukkelijk een bepalende rol kan spelen door vast te stellen welke waarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd en wat de impact hiervan is op de organisatie.’

Executive Master of Finance & Control / Register Controller

Als register controller ben je steeds meer een businesspartner van de leiding. Geef een gedegen invulling aan deze adviesrol met nieuwe inzichten en vaardigheden verkregen tijdens de TIAS Executive Master of Finance & Control / Register Controller.

Lees meer over deze master

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.