Dossiers

 • EnergieTransitie
  Energie in de vastgoedmarkt. In onze gebouwde omgeving is veel mogelijk om energie te besparen, maar veel is nog onbekend en onbemind.
 • CFOSurvey
  Elk kwartaal vraagt de CFO Survey aan honderden financieel directeuren wereldwijd om uitgebreid te vertellen over de verwachtingen van hun bedrijf en de economie
 • NationaalCommissarissenOnderzoek

  Aan het NCO doen jaarlijks meer dan 300 commissarissen en toezichthouders mee, het onderzoek geeft daarmee een goed overzicht van de belangrijkste thema's voor goed toezicht.

 • VastgoedLAB doet onderzoek naar ontwikkelingen binnen het thema vastgoedfinancieren en -beleggen. 

 • Lees meer over de resultaten van het onderzoek van VastgoedLAB naar de ontwikkelingen op woningmarkt.

 • Lees in onderstaande artikelen wat het vastgoedLAB kan bijdragen aan de historische hervorming van de vastgoed en -zorgsector.

 • Vastgoed

  VastgoedLAB nam de afgelopen jaren tientallen webinars op over ontwikkelingen op vastgoedgebied. In dit kernthema zijn de webinars verzameld.

 • Business&Society

  TIAS faciliteert business, overheden en samenleving om in co-creatie de oplossingen voor morgen te realiseren. 

 • SturingsdynamiekOnderwijs

  In het complexe Nederlandse onderwijsstelsel is sturing een lastige opgave. Een multi-disciplinair team deed hier onderzoek naar. 

 • WomanBoardIndex
  De Nederlandse Female Board Index is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Dossiers