Dr. Walther Ploos van Amstel

Dr. Walther Ploos van Amstel

Supply chain expert

Biografie

 Jhr. dr. Walther Ploos van Amstel (1962) is lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij was van 2002 tot en met 2009 hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder.

Hij is meer dan 25 jaar werkzaam als organisatieadviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply chain concepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie, intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens.

In 2002 heeft hij zijn promotieonderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij is of was onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek prijs van de vereniging Logistiek management, voorzitter van de TLN Ondernemersprijs, lid van de Expertisegroep Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en expert bij het IMCC. Hij is commissaris bij enkele grote logistieke dienstverleners.