Dr. Walther Ploos van Amstel

Dr. Walther Ploos van Amstel

Lecturer

Biografie

Jhr. dr. Walther Ploos van Amstel (1962) is sinds september 2014 lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply chain concepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, ketenregie, intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens.

Hij was verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Slimstock Professionals. Hij was van 2002 tot en met 2009 hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder. Hij geeft les aan TIAS Business School en de EMFC opleiding van de Universiteit van Amsterdam en Maastricht.

Hij is auteur van onder meer: Logistiek, Inkoop, Werkenmet distributielogistiek en Praktijkhandboek supply chain management. In 2002 heeft hij zijn promotieonderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij was onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek prijs van de vereniging Logistiek management, expert bij IMCC, geassocieerd lid van de RLI, betrokken bij de ontwikkeling van opleidingen bij LOI en hij was onder meer juryvoorzitter van JongTLN Award. Hij is voorzitter van VVE Pontsteiger, commissaris bij Taxi Centrale Amsterdam (TCA), lid van de raad van advies van Quicargo, duo-lid voor fractie bedrijven van het Waterschap AGV en lid van de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid.
In zijn vrije tijd vind je Walther als house DJ ergens in de wereld...