Dhr. Tom Middendorp

Dhr. Tom Middendorp

Biografie

 

In totaal was Tom 38 jaar werkzaam bij Defensie. Hij heeft 5,5 jaar de hoogste functie binnen Defensie bekleed als Commandant der Strijdkrachten. Hij had het bevel over soldaten op alle niveaus, leidde een grote multinationale taskforce in het zuiden van Afghanistan en was als directeur operaties betrokken bij meer dan twintig verschillende militaire missies. Tom heeft uitgebreide operationele en strategische ervaring in het opbouwen van samenwerkingsverbanden met verschillende landen, overheden, bedrijven en vele andere belanghebbenden om een breed scala aan beveiligingsrisico's aan te pakken. Hij weet wat het is om 'eenzaam aan de top' te zijn terwijl je de organisatie herstructureert en deze continu aanpast aan een dynamische en complexe beveiligingsomgeving. Hij weet ook wat het is om onder extreme druk te werken met kritische politieke en media-aandacht bij het bekijken van elke beweging die je maakt. Hij is gewend om uitgebreide risicobeoordelingen te maken en veranderingen te beheren, wat hem de juiste persoon maakt om leiderschap van bedrijven te ondersteunen bij het beheren van complexe risico's en bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe strategieën.