Margriet van der Sluis

Margriet van der Sluis

Assistant Professor

Biografie

Margriet van der Sluis is als onderzoeker verbonden aan TIAS. Haar onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen van bestuurders in het Voortgezet Onderwijs. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in de toegevoegde waarde die bestuurders kunnen hebben bij innovaties in het onderwijs en de bestuurlijke relaties die daarbij een rol spelen. In haar proefschrift heeft Margriet in beeld gebracht hoe verschillende stakeholders naar kwaliteit van onderwijs kunnen kijken en wat die beelden op kunnen leveren voor beleid en bestuur van scholen. Margriet is momenteel werkzaam als senior adviseur bij BMC advies en heeft daarvoor geruime tijd gewerkt bij de Inspectie van het Onderwijs als onderzoeker voor het mbo. 

Meer informatie over Margriet van der Sluis vindt u op haar LinkedIn-profiel.