Mw.prof.dr. Sandra Schruijer

Mw.prof.dr. Sandra Schruijer

Full Professor
Expertisegebieden: Management & Organisation (Change Management, Implementation of Change and Transition Processes, Leadership, Organisational Behaviour, Organisational Development), Strategy & Innovation (Conflict Management)

Biografie

Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS. Zij verzorgt onderwijs op gebied van samenwerking tussen organisaties, organisatieverandering en –ontwikkeling en leiderschap. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de sociale dynamiek van multipartijensamenwerking, zoals de rol van diversiteit, vertrouwen, en, conflict. Het grootste deel van haar onderzoek (publicaties 2012-2106 zie onder) verricht ze in haar positie als hoogleraar organisatiewetenschap aan de Utrecht University School of Governance, Utrecht University. Sandra Schruijer is verder directrice van Professional Development International b.v., van waaruit zij programma’s gericht op professionele ontwikkeling organiseert en organisaties en managers adviseert over samenwerking en grootschalige verandering.

Publicaties

  • Schruijer, S. (2012). Whatever happened to the European in European social psychology? A study of the ambitions in founding the European Association of Experimental Social Psychology. History of the human sciences, Volume: 25, Issue: 3 Issue: 3 (2012), 88-107
  • Schruijer, S. (2008). The psychology of interorganizational relations. In S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham & P. Smith Ring (Eds.), The Oxford handbook of interorganizational relations. New York, Oxford: Oxford University Press (pp. 417-440).
  • Schruijer, S. (2013). Venalism in higher education: A systems-psychodynamic perspective. Organizational and Social Dynamics, 13(2), 115-126.
  • Curseu, P., Schruijer, S., & Boros, S. (2011). Socially rejected while cognitively successful? The impact of minority dissent on groups' cognitive complexity. British journal of social psychology, 51, 4, 570.
  • Schruijer, S., & Vansina, L. (2008). Working across organizational boundaries: Understanding and working with the psychological dynamics. In L. Vansina, M.-J. Vansina-Cobbaert, Psychodynamics for consultants and managers: From understanding to leading meaningful change (pp.390-410). London, United Kingdom: Wiley.