Ir.drs. San Emmen RE RO EMIA

Ir.drs. San Emmen RE RO EMIA

Lecturer
Expertisegebieden: Accounting & Control (Accounting Information Systems, Auditing, Internal Control), Context (Technology), Family Business (Change Management), Information Technology (COBIT, Data Center Management, Information Security Management, IT Compliance, IT Governance, IT Infrastructure, IT Security), Management & Organisation (Change Management, Corporate Governance, Implementation of Change and Transition Processes, Information Management, IT Management, Risk Management), Quantitative Methods (Mathematics)

Biografie

Drs.ir. V.J.M. (San) Emmen (1965) RE RO EMIA werkt sinds 1 mei 2008 als internal auditor bij Defensie en later bij de AuditDienst Rijk. Hij heeft de IT-audit opleiding gevolgd bij TIAS en internal audit en advisory bij ESAA. Daarvoor werkte hij in diverse beleidsfuncties binnen het Ministerie van Defensie. In 1991 is hij afgestudeerd aan de TU Eindhoven in de studierichting Informatietechniek en werd vervolgens dienstplichtig Marineofficier.

San voert assurance en adviesopdrachten uit op het gebied van governance, beheerprocessen, technische IT-systemen en informatiebeveiliging. Daarnaast is hij belast met interne kwaliteitstoetsen.

Sinds 1 Juli 2017 is San werkt bij ADR/Vaktechniek en was lid van de commissie Professional Practices van IIA.nl, is lid van de Vaktechnische commissie NOREA, College Kwaliteitsonderzoeken NOREA en de werkgroep IT en Financial Auditing van NOREA.

Sinds 2018 voert hij kwaliteitsonderzoeken uit bij interne auditafdelingen van overheidsorganisties voor het KOA.

Bij TIAS is San sinds 2015 docent Business Proces Control en vanaf 2023 hoofddocent IT-auditing fundamentials. Daarnaast begeleidt hij afstudeerders.

Publicaties

  • Emmen, V.J.M., Het stratego van de IT-auditor bij Defensie, in De EDP-auditor nr. 3/2009, uitgave NOREA