Dr. Pieterjan van Delden

Dr. Pieterjan van Delden

Lecturer
Expertisegebieden: Accounting & Control (Management ), Business & Society (Civil Society, Communitarianism, Corporate Governance), Context (Politics, Sociology), Management & Organisation (Implementation of Change and Transition Processes, Knowledge Management, Organisational Learning)

Biografie

Pieterjan van Delden is onderzoeker op gebied van bestuurlijke en operationele samenwerking bij complexe maatschappelijke vraagstukken, veelal in het sociale domein. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in uiteenlopende onderzoeks- en adviesopdrachten in meerdere publieke sectoren. Hij publiceerde o.a. over professionals in organisaties, marktwerking in de publieke dienstverlening, vereenvoudiging als organisatiestrategie en het functioneren van organisatiesnetwerken. De laatste jaren legt hij zich toe op de dynamiek en hantering van maatschappelijke vraagstukken als wicked problems. Zijn laatste boek is ‘Steunend stelsel, Transformatie van het sociaal domein’ (2014).