Dhr. Piet Poos BSc

Dhr. Piet Poos BSc

Hoofddocent
Expertisegebieden: Accounting & Control (Auditing, Internal Control), Finance (Banking, Corporate Governance, Risk Management), Health & Education (Business Processes), Information Technology (COBIT, Information Security Management, IT Governance, IT Infrastructure, IT Innovation, IT Managing Implementation, IT Managing Operations, IT Security, IT Trends, Technology and Law), Management & Organisation (Change Management, Information Management, IT Management, Operations Management, Organisational Behaviour, Organisational Development, Project Management, Quality Management), Strategy & Innovation (Corporate Development, Process Innovation, Strategic Corporate Governance)

Biografie

In 2016 heeft Piet zich bij InAudit gevoegd. Dit is een relatief jonge organisatie, gespecialiseerd is het verlenen van interne accountants- en risico management diensten aan kleine en middelgrote verzekeraars. In de periode 2016 tot 2011 was hij zelfstandig gevestigd adviseur en heeft sterk verschillende opdrachten uitgevoerd, zoals CFO bij een investeringsfonds, implementatie van ERP oplossingen en het ontwikkelen van business cases voor een aantal bedrijven. Tot 2011 was hij verantwoordelijk voor Operational Risk Management bij de Nederlandse bank en verzekeraar SNS REAAL. Zijn verantwoordelijkheden omvatten het implementeren van de code-Tabaksblat (transparantiewetgeving van de EC) en het implementeren van Role Based Access Control in de hele groep. Van 2000 tot 2004 was hij hoofd van de afdeling IT-audit bij SNS REAAL. 

 

Tussen 1987 en 2000 was Poos werkzaam als senior-manager bij Ernst & Young. In deze periode lag zijn interesse hoofdzakelijk bij gegevensintegriteit in complexe omgevingen (voornamelijk financiële instellingen en organisaties in de gezondheidszorg). Piet Poos is zowel een registeraccountant (RA) als een register EDP-auditor (RE). 

Publicaties

  • Good Practices voor integere bedrijfsvoering: Principes voor de inrichting en bewaking van bedrijfsprocessen binnen financiële instellingen. (Good practices for sound operations: Control objectives to design and monitor the business processes of financial institutions); The Restructuring Company, 2014, ISBN: 978-90-822016-0-4
  • Poos, P. (2004). IT Risk assessment, Securing Electronic Business. Germany, Berlin: Springer Science and Business Media.
  • Poos P (2001). Outsourcing in ICT. In De Graef (ed), Betrouwbaarheid van technische systemen (pp. 334-345). Den Haag, Stichting toekomstbeeld der Techniek.
  • Poos P. (1999). Automatisering van Informatievoorziening -Typologiën. C0100, 1-35. Nederland, Alphen aan de Rijn: Samson.
  • Poos, P. (1999). Complex IT environments: ascertaining information integrity. Contribution in IFIP TC11 WG11.5, Working Conference on Integrity and Internal Control in Information systems (pp. 121-146). Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  • Kessel, P.L.A.M., & Poos, P. (1997). Global Information Security Survey 1997; stand of affairs in the Netherlands. De EDP Auditor, 7(2), 4-16.
  • Poos, P. (1991). The role of the general ledger in the audit of large and complex organisations. De Accountant: orgaan van het Nederlands Instituut van Accountants, 97(5), 338.