Mw. Marianne Janssen Drs.

Mw. Marianne Janssen Drs.

Biografie

Janssen studeerde wiskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, met als afstudeerrichting statistiek, tegenwoordig 'data science' geheten.

 

Zij startte haar loopbaan als statisticus bij Nedcar (nu VDL). Na enkele jaren besloot ze haar carrière bij Ernst & Young te vervolgen, om haar bedrijfskundige kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Vervolgens maakte Janssen de overstap naar een eindverantwoordelijke managementfunctie bij Randstad. Daar runde zij district Groot Den Haag met een eigen P&L. Toen ze plannen ging maken voor een eigen bedrijf, werd Janssen gevraagd te helpen bij de professionalisering van de HR-afdeling van Oracle. Dat leidde uiteindelijk tot de functie van HR-directeur. Een vergelijkbare rol vervulde zij daarna ook bij Dell, KAS BANK en Raet.

 

In die verschillende rollen werd Janssen regelmatig geconfronteerd met suboptimale en gebrekkige besluitvormingsprocessen. Waarbij zowel de inhoud als de onderlinge dynamiek onvoldoende aandacht kregen. Janssen is ervan overtuigd dat dat veel beter kan en is met dat doel enkele jaren geleden haar bedrijf IJ Consulting gestart. Daarin combineert zij haar analytische achtergrond met haar groepsdynamische ervaring in verschillende directiefuncties.

 

Vanuit haar bedrijf ondersteunt Janssen directies en toezichthouders bij besluitvorming over complexe en soms taaie strategische vraagstukken. Bij toezichthouders richt zij zich specifiek op de samenstelling en het functioneren van de raad en op de invulling van de werkgeversrol in brede zin. Zij kent de voetangels en klemmen van selectie- en beoordelingsprocessen op boardniveau en de drempels bij commissarissen en toezichthouders voor het voeren van 'het lastige gesprek'. Onderling, en met de bestuurder.

 

Naast het concreet ondersteunen van opdrachtgevers bij bovengenoemde vraagstukken, wil Janssen met lezingen, workshops en intervisiebijeenkomsten bijdragen aan de verdere professionele ontwikkeling van toezichthouders.