Dr. Marcel Lever

Dr. Marcel Lever

Programmaleider

Biografie

Marcel Lever (1961) studeerde Algemene Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde bij de Universiteit in Maastricht (1993) op en proefschrift over collectieve loonvorming en werkloosheid. Daarna werkte hij als senioronderzoeker bij EIM Research and Consultancy, onder meer op het terrein van arbeidsmarkt en marktwerking. In 1998 werd hij onderzoekscoördinator bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek van het ministerie van Financiën. In 2000 werd hij hoofd van de afdeling Inkomens en Prijzen bij het Centraal Planbureau. Daar hield hij zich bezig met uiteenlopende stelselwijzigingen op het terrein van belastingen, zorgverzekering, hypotheekrenteaftrek en afschaffing VUT en prepensioen. Sinds 2010 is hij programmaleider Pensioenen bij het CPB. Hij is betrokken bij de discussie over het pensioencontract, de welvaartswinst van risicodeling en maatwerk, de afschaffing van de doorsneesystematiek, keuzevrijheid en internationale vergelijking van pensioenstelsels.