Prof.dr. Jo Caris

Prof.dr. Jo Caris

Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management), Management & Organisation (Leadership)

Biografie

Jo Caris is als bestuurder, toezichthouder en adviseur actief in de zorgsector. Hij was  van 2004 tot 2013 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health Administration.

Hij heeft ruim dertig jaar een eindverantwoordelijke functie in diverse zorgorganisaties vervuld. Tot september 2005 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Vivent, een aanbieder van extramurale en intramurale verpleging en verzorging. Tevens was hij voorzitter van Z-org, de brancheorganisatie en vicevoorzitter van Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers in thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg. Daarvoor was hij directeur van een instelling voor jeugdzorg, een instelling voor gehandicaptenzorg en revalidatie. Eerder gaf hij leiding aan een schoolbegeleidingsdienst.

Jo Caris studeerde in 1972 af in de sociale psychologie, organisatiepsychologie en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam op "Laten Praten" een onderzoek naar leidinggeven en kwaliteit van Opvoedingsondersteuning. In 2007 verscheen zijn boek: “Zorg bedrijven”. In 2010 het boek “Ontwikkelingen in de Zorgmarkt’, dat hij samen met Theo Poiesz schreef.

De bijzondere belangstelling van Jo Caris ligt bij het transparant maken van organisaties en het zoeken van de verbinding tussen de instelling en de omgeving. Vooral om die reden is hij een stimulator van samenwerking tussen partijen en organisaties. Bijna als vanzelfsprekend vloeiden daar allianties en fusies tussen instellingen uit voort. Hij leidde ruim twintig van dergelijke fusies en was daarbij op zoek naar de beste passende organisatievorm.

Een andere belangstelling ligt in de relatie tussen de kwaliteit van de dienstverlening en het leiden van een organisatie. Jo Caris was vaak adviseur voor overheid en organisaties, met name vanuit zijn belangstelling voor samenwerking en voor de 'organisatie van kwaliteit'. Zo werkte hij, in opdracht van VWS, mee aan een nieuwe financieringsstructuur voor de jeugdzorg. "TIAS biedt mij een boeiende combinatie van hoogwaardige kennis en praktijkervaring. Het zorgveld staat voor grote uitdagingen. Het kunnen brainstormen, puzzelen en spelen met stijlen en vormen van organiseren, is een voorwaarde om in management en bestuur op een hoger plan te komen."

Publicaties

  • Caris, J., Mul, A.,  Pennen, R. van der. (2015). Een model voor systematische diagnose en interventie: toegepast op de strategische koers van een lokale bank. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, aug. 2015
  • Caris, J. Pennen, R. van der, Gelder, G. van, Poiesz, Th. (2015) Kwaliteit en veiligheid op de OK: een model voor systematische diagnose en interventie. Expected 2016.
  • Caris, J. (2011). Leiderschap: Feiten en Fictie. Nederland, Den Haag: Boom Lemma.
  • Caris, J. (2012). Organisatie van Zorg. In: Adriaansen, M; P. Hermsen; R. van der Sande: Langdurige Zorg, thema’s en perspectieven. Deventer: Van Tricht.
  • Caris, J., & Poiesz, Th. (2010). Ontwikkelingen in de Zorgmarkt. Een Strategische Analyse. Deventer, Nederland: Kluwer.