Dr. Ilse Matser

Dr. Ilse Matser

Lector Familiebedrijven

Biografie

Dr. Ilse Matser is lector Familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim en aldaar geeft ze gezamenlijk leiding aan het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) (www.windesheim.nl/familiebedrijven ). Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven doet praktijkgericht onderzoek met als doel om de ondernemende kracht van familiebedrijven te versterken door kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Ilse is in 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderzoek “Strategic resources and family firm performance”. In haar huidige onderzoek richt Ilse zich voornamelijk op het vraagstuk van bedrijfsopvolging en goed bestuur binnen het bedrijf en de familie. Haar onderzoek is gepubliceerd in zowel nationaal als internationale wetenschappelijke tijdschriften en diverse vakbladen. Ilse heeft veel ervaring als docent zowel in het reguliere onderwijs als specifieke programma’s voor bedrijfsfamilies.

Internationaal is zij actief als chair van de global board van het STEP Project (www.stepresearch.org) , een project dat zich richt op het vraagstuk van ondernemerschap door de generaties heen en waar meer dan twintig universiteiten in participeren.

Ilse is voorzitter van de STAK bestuur van het Groningse familiebedrijf NNZ en is zij parttime actief als familiebedrijvenadviseur.