Prof.dr. Ferry Koster

Prof.dr. Ferry Koster

Distinguished Professor
Expertisegebieden: Business & Society (Civil Society, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Global Sourcing, Globalisation, Strategic Corporate Governance, Sustainable Development), Context (Economics, Politics, Sociology), Family Business (Social Entrepreneurship), Health & Education (Health Care Management, Innovation), Information Technology (IT Innovation), Management & Organisation (Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Decision Making, Human Resource Management, Innovation Management, International Management, Knowledge Management, Leadership, Organisational Behaviour, Organisational Learning, Performance Management, Project Management, Public Administration, Public Policy, Quality Management, Research and Development, Risk Management, Strategic Management, Sustainable Development), Quantitative Methods (Business Research Methods, Game Theory, Statistics), Strategy & Innovation (Entrepreneurship, Process Innovation, Strategy and Leadership, Sustainable Development)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=V3XNSNNn-R8

Prof. dr. Ferry Koster is een sociaal-wetenschapper die onderzoek verricht naar de relatie tussen instituties, organisaties en individueel gedrag. Samenwerking is een kernthema in zijn onderzoek. Dit thema onderzoekt hij in verschillende formele en informele contexten en op verschillende niveaus (individueel, regionaal en internationaal).

Momenteel is hij Professor Innovatieve Samenwerkingsverbanden (Van Spaendonck Leerstoel) bij TIAS en als Universitair Hoofddocent betrokken bij de afdeling Sociologie van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanuit zijn positie bij TIAS houdt hij zich bezig met het onderzoeken van de relatie tussen samenwerking en ondernemerschap. Daarbij richt hij zich op onderzoeksvragen als: hoe nieuwe vormen van samenwerking ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor organisatieprestaties.

Op dit moment coördineert hij twee grootschalige onderzoeksprojecten: Sustaining Employability (gefinancierd door NWO), gericht op het verklaren van de determinanten en uitkomsten van duurzame-inzetbaarheidsbeleid en MAAK2020 (gefinancierd door GAK), gericht op het verklaren van de relatie tussen globalisering, technologische ontwikkeling en ongelijkheid. Daarnaast participeert hij in de onderzoeksprogramma's Solidariteit in de 21ste Eeuw (2010-2014), Neujobs (2011-2015) en Inspires (2013-2016). Hij is de Nederlandse landenexpert voor het inernationale onderzoeksprogramma Determinants of Retirement Decisions in Europe and the United States: A Cross-National Comparison of Institutional, Firm-level and Individual Factors (Mannheim Centre for European Social Research) en is als extern adviseur betrokken bij het RIVM-project Combining resources in health care: how can we prepare our human resources to exploit our technological resources?

Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Groningen en the Interuniversity Center for Social Science Research and Methodology (ICS). Vanaf 2005 was hij als postdoc verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies van de Universiteit Amsterdam en bij de Afdeling Economie van de Faculteit voor Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Sinds 2010 is hij Universitair Hoofddocent Arbeid, Organisatie en Management bij de Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als onderzoeker verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies.

 

Publicaties

  • Gërxhani, K., & Koster, F. (2015). Making the right move. Investigating employers’ recruitment strategies. Personnel Review, forthcoming.
  • Fleischmann, M., Koster, F., & Schippers, J. (2014). Nothing ventured, nothing gained! How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. International Journal of Human Resource Management, forthcoming.
  • Koster, F. (2016). Zelf doen is optellen. Samenwerking is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties en innovaties. Oratie. (https://www.tias.edu/docs/default-source/default-document-library/oratie-ferry-koster-2016.pdf).
  • Koster, F. & Wittek, R.P.M. (2015). Competition and constraint. Economic globalization and human resource practices in 23 European countries. Employee Relations, forthcoming.
  • Gërxhani, K. & Koster, F. (2015). Making the right move. Investigating employers’ recruitment strategies. Personnel Review, 44(5).
  • Fleischmann, M., Koster, F. & Schippers, J. (2014). Nothing ventured, nothing gained! How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2015.1004100
  • Struik, M.H.L., Koster, F., Schuit, A.J., Nugteren, R., Veldwijk, J. & Lambooij, M.S. (2014). The preferences of users of Electronic Medical Records in hospitals. Quantifying the relative importance of barriers and facilitators of an innovation. Implementation Science, 9(69), DOI: 10.1186/1748-5908-9-69
  • Wielers, R.J.J., Münderlein, M. & Koster, F. (2014). Part-time work and work hour preferences. An international comparison. European Sociological Review, 30(1), 76-89.
  • Koster, F. (2011). Able, willing and knowing. The effects of HR practices on commitment and effort in 26 European countries. International Journal of Human Resource Management, 22(14), 2835-2851.