Ms. Denise van Bemmel MSc

Ms. Denise van Bemmel MSc

Expertisegebieden: Management & Organisation (Corporate Governance, Innovation Management, Knowledge Management, Organisational Learning)

Biografie

Denise van Bemmel MSc is buitenpromovendus onder de leerstoel 'Innovatieve Samenwerkingsrelaties' (Van Spaendonck-leerstoel). Binnen kenniscentrum ICOON richt ze haar onderzoek op de dynamiek tussen governancestructuren en organisatie-actoren binnen samenwerkingsverbanden en het effect daarvan op innovatie. Denise van Bemmel werkt tevens als Brancheadviseur waarbij ze branche- en beroepsverenigingen helpt met strategie-, inrichtings- en verandervraagstukken. In 2013 studeerde ze af als socioloog (Master Arbeid, Organisatie en Management).