Prof.dr. Casper van Ewijk

Prof.dr. Casper van Ewijk

Biografie

Casper van Ewijk is hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) dat gevestigd is aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1 juli 2015 is hij in Tilburg benoemd op de bijzondere leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen vanwege Instituut GAK. 

Tot 2013 was hij plv directeur van het CPB, waaraan hij nog als academic partner is verbonden. Van 1998 tot 2013 was hij plv kroonlid van de SER. Daarnaast was hij lid van de Raad van Advies van de NZa en lid van diverse commissies op het gebied van pensioenen (parametercommissie, UFR commissie). Thans is hij adviserend lid van de SER commissie Toekomst Pensioenstelsel. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van vergrijzing, pensioen, zorg en budgettair beleid.