Dhr. Alex Boon BSc

Dhr. Alex Boon BSc

Coach

Biografie

Alex Boon (1960) is stemdocent en presentatietrainer in Den Haag. Als afgestudeerd logopedist aan de Hogeschool Nijmegen heeft hij zich op “Stem, spraak en taal als communicatief middel binnen veeleisende beroepsgroepen” gespecialiseerd. Hij biedt vanuit zijn onderneming “Rond Je Stem” trainingen aan. Zowel sprekers als beroepssprekers ontvangen training op het gebied van communicatie binnen hun vak, met als thema’s o.a. leiderschap, presentatie, voorlichting, onderricht, verkoop, pleitbezorging, acteren en zang.
Hij werkte samen met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aan de vormgeving van de Werelddag van de Stem in Nederland en ontwikkelde voor de Hogeschool Utrecht (voor collega-logopedisten) de studietrajecten “SpeelTaal” en “de Fysieke Stem”. 
Alex Boon werkte 20 jaar als logopedist met kinderen in het speciaal onderwijs en, in toenemende mate, als gespecialiseerd stemdocent voor verschillende bureau’s, opleidingen, bedrijven en instellingen. Het specialisme stem kwam zowel binnen de logopedie als daarbuiten (theater en zangtechnieken) tot stand. De zo ontstane combinatie van technische kennis en therapeutische vaardigheid combineert hij graag samen met zijn praktische vaardigheid op het gebied van stem-, spraak- en taal. Voor al zijn werk geldt dat de inhoud, de spreker en de context functioneel en evenwichtig tot elkaar in relatie worden gebracht.