Bronvermelding volgens APA richtlijnen

Het is essentieel om aan te geven welk deel van uw werk afkomstig is van reeds bestaande kennis en welke delen door uzelf zijn ontwikkeld en geschreven. Een verwijzing geeft u correct aan door op de juiste manier te refereren naar de bestaande kennis. Van een tekst die geen referenties bevat, wordt aangenomen dat die bestaat uit eigen contributie. Het is essentieel dat u correct refereert in al uw werk/opdrachten. Definities of elementen uit bestaand werk overnemen is uiteraard toegestaan, mits u hier maar op de juiste manier naar verwijst. Refereren heeft dus betrekking op het beschrijven van de bronnen die u gebruikt (inclusief eigen voorgaand werk) en is vereist voor:

  • citeren: het letterlijk geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans tekst zonder enige verandering aan te brengen in de oorspronkelijk tekst
  • parafraseren: het in eigen woorden weergeven van een passsage uit een publicatie
  • samenvatten: Een heel artikel, of een deel daarvan, in eigen woorden weergeven

Refereren doet u altijd op twee plaatsen in uw tekst. Ten eerste in de lopende tekst waar u de informatie plaatst en ten tweede in de literatuurlijst aan het einde van het stuk.

Er zijn meerdere systemen in gebruik voor dergelijke bronvermeldingen (ook wel citatiestijlen of referentiestijlen genoemd), die wisselen per discipline. Binnen TIAS wordt gebruikgemaakt van de American Psychological Association stijl (APA). APA is een auteur-datumsysteem. Dit houdt in dat in de tekst naar een bron wordt verwezen met de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. In een alfabetische literatuurlijst aan het eind van de tekst wordt een volledige titelbeschrijving (referentie) opgenomen.

Door de universiteitsbibliotheek van Tilburg University is een uitgebreide APA-handleiding samengesteld die onder meer 135+ voorbeelden bevat van veelvoorkomende referenties in APA-stijl. Deze handleiding is gebaseerd op de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association (2020). Verder is het mogelijk om de online tutorial RefCite van de universiteitsbibliotheek te volgen om meer uitleg te krijgen. Tot slot wijzen wij u op gratis software die u kan ondersteunen in het creëren en beheren van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Twee veel gebruikte programma’s zijn Zotero en Mendeley.

Opleidingen bij TIAS School for Business & Society

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière en wil je meer impact creëren in business en society? TIAS heeft hiervoor een breed en gevarieerd aanbod van opleidingen en leertrajecten ontwikkeld. Waaronder MBA opleidingen, Executive Masters, Advanced Programs, InCompany en Masterclasses. Daarmee bieden we opleidingen en leertrajecten aan die aansluiten bij jouw ambities, leerdoelen en carrièrefase. 

Onze programma's