Vastgoed

Vastgoed in de derde industriële revolutie

Door Dirk Brounen | 7 december 2015 | 2 min lezen

Regelmatig schenken wij in het TIAS VastgoedLAB aandacht aan innovatie en vernieuwing in de vastgoedmarkt. Maar wat nu als niet de vastgoedmarkt veranderd, maar de hele markt om ons heen? Niet geleidelijk en incrementeel, maar definitief en structureel. Wat als we niet moeten zoeken naar nieuwe vastgoedvormen en –processen omdat oude niet meer werken, maar omdat de vastgoedmarkt moet worden aangepast binnen een definitief andere infrastructuur die noodzakelijk is om onze economie weer te laten groeien? Kortom, niet vernieuwen vanuit een nieuw idee, maar aanpassen op een structureel nieuw systeem. Tja, dan staan ons nog heel wat grote vastgoeduitdagingen te wachten. Uitdagingen met veel kansen en werkgelegenheid, tenminste als wij tijdig reageren.

Het bovenstaande was de strekking van Jeremy Rifkin’s pleidooi tijdens zijn lezing in november in de Utrechtse Jaarbeurs. Rifkin is een ervaren econoom aan Wharton University in de VS, auteur van bestsellers en adviseur van wereldleiders als Angela Merkel en Xi Jinping.

Toekomstperspectieven worden radicaal anders

 In november was hij in ons land en sprak hij een volle jaarbeurs toe over de implicaties van de aanstaande derde industriële revolutie. Rifkin maakte zijn publiek al snel duidelijk dat we in een bijzondere tijd leven, van waaruit toekomstperspectieven radicaal anders zijn dan voorheen. Volgens Rifkin, staan we op een breekpunt in onze geschiedenis. De economische groei vertraagd overal ter wereld, onze arbeidsproductiviteit neemt geleidelijk af en onze (jeugd)werkloosheid loopt op. Het einde van een tijdperk, namelijk dat van de uitlopers van de tweede industriële revolutie. 

In het begin van de 20e eeuw startte deze tweede industriele revolutie doordat drie kernelementen samenkwamen; centrale communicatie, fossiele brandstof, en transport op basis van verbrandingsmotoren. In de gehele 20e eeuw is op basis van deze drie elementen een economisch systeem ontwikkeld dat heeft geleid tot veel werkgelegenheid, groei en tevredenheid. Maar deze combinatie lijkt inmiddels uitgewerkt en volgens Rifkin dienen er op alle drie de elementen zich nu structurele verbeteringen aan.

Derde industriële revolutie

We gaan richting een derde industriële revolutie waarin communicatie plaatsvindt via mobiele netwerken, energie duurzaam en gratis wordt en transport zal worden georganiseerd middels GPS-aansturing. Met andere woorden we gaan naar een basisinfrastructuur waarin netwerken zorgen voor vrijwel gratis toegang tot communicatie, energie en transport. 

Dit verandert het speelveld drastisch. Oude beroepen en diensten komen hierdoor te vervallen en ook voor de vastgoedmarkt staat een grote omslag voor de deur. Locatie, locatie locatie gaat niet meer gebaseerd worden op fysieke mobiliteit, en energiebesparing zou al snel kunnen worden vervangen door energieopwekkend. Rifkin riep de zaal dan ook op om te stoppen met al te comfortabel te mijmeren over een eventueel volgend idee, en sneller te starten met een actielijst van noodzakelijke stappen om tijdig klaar te zijn voor het aanstaande tijdperk. “You need to convert your energy grids, real estate and infrastructure from dumb to smart” daarvoor hebben we nog maar twee decennia de tijd, en anders haken we niet meer aan op landen als Duitsland waarin de derde industriele revolutie nu al zichtbare effecten vertoont dankzij een vroege transitie naar duurzame energie en slimme technologie.

Geïnteresseerd in het verhaal van Jeremy Rifkin en de consequenties voor vastgoed?
Lees dan een mooi artikel over Rifkin in NRC
Kijk naar een tegenlicht uitzending over Rifkin’s ideeën.

Of volg onze website, want elke twee maanden zullen wij voorbeelden geven van nieuwe vastgoed start-ups die passen in deze derde industriële revolutie.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.