TIAS

TIAS-bestuurskundige Ron van der Pennen in promotieonderzoek: ‘Ziekenhuisbestuurders en specialisten kijken teveel naar elkaar’

25 augustus 2016 | 2 min lezen

Het ziekenhuis in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Daarom moeten de raden van bestuur en de medisch specialisten meer dan ooit een partnerschap met de omgeving aangaan. Ze moeten in toenemende mate andere stakeholders, zoals patiënten, toezichthouders en andere zorgaanbieders betrekken in besluitvorming. 

Dat concludeert bestuurskundige Ron van der Pennen van TIAS School for Business and Society in zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen raden van bestuur en medisch specialisten in besluitvorming in ziekenhuizen. 

Zoals ook in de actuele discussie rond winstuitkering blijkt, is een grondige analyse van belanghebbenden en hun in het geding zijnde belangen onontkoombaar. Uit het onderzoek van Van der Pennen blijkt dat de combinatie van markt, overheidsregels en professionele zelfsturing ongewis is en dit ook nadelig kan uitpakken voor bijvoorbeeld patiënten en medisch professionals.

Van der Pennen onderzocht drie cases: de feitelijk mislukte introductie van prestatiebeloning van medische specialisten (‘pay-for-performance, P4P), het ingrijpen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een ziekenhuis en de implementatie van het omstreden IFMS-beoordelingssysteem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). 

Van der Pennen promoveert op 2 september aan de Universiteit van Tilburg. “Ziekenhuizen worden toenemend geconfronteerd met grote vraagstukken die de toekomst van het ziekenhuis raken”, aldus Van der Pennen. Zo zorgt zelfmanagement ervoor dat de aard en de duur van de zorg in het ziekenhuis ingrijpend verandert en stelt het nieuwe eisen aan veiligheid en kwaliteit, maar ook aan samenwerking met thuiszorgorganisaties. “Voor het oplossen daarvan blijkt steeds de manier waarop zo’n ziekenhuis wordt bestuurd cruciaal. De context waarin besluiten in een ziekenhuis worden genomen, lijkt een soort arena, waarin rollen, verantwoordelijkheden van ziekenhuizen, patiënten, overheid en andere partijen steeds meer verweven raken. Noch de raad van bestuur kan, noch de medisch specialisten kunnen zich als een regisseur boven die arena opstellen. Ze zitten er middenin!” Zijn advies aan de raden van bestuur en de medisch specialisten is dan ook helder: “Ze moeten stoppen met enkel naar elkaar te kijken. Beiden zouden meer naar buiten moeten kijken, naar partijen in de omgeving van het ziekenhuis.” Uit de onderzochte cases blijkt namelijk dat er in die situaties te weinig aandacht in besluitvorming was voor samenwerking met de omgeving, terwijl een ziekenhuis daar zijn legitimiteit vindt.

Ron van der Pennen
R.M.A. (Ron) van der Pennen (1980) is manager in het Radboudumc te Nijmegen. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij het HealthLAB van TIAS School for Business and Society, onderdeel van Tilburg University,  in samenwerking met het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Hij promoveert op 2 september 2016 om 10.00 uur aan Tilburg University. Promotoren: prof.dr. Bart Berden (TIAS, Tilburg University) en prof.dr. Kim Putters (iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam,), copromotor: mw.dr. Karen Kruijthof (Franciscus Gasthuis & Vlietland).

Over TIAS School for Business and Society
TIAS is de business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. TIAS biedt een breed portfolio van internationale MBA’s, Masters, maatwerkprogramma’s, masterclasses en PhD’s. Aan de onderwijsinstelling zijn ruim honderd hoogleraren verbonden met een rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. In haar Labs organiseert TIAS hoogwaardig toegepast onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm Theuns, Senior Contentmanager, 013 466 86 37 of h.f.theuns@tias.edu

 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.