Human Resources Management

Strategische HRM-ambitie waarmaken: hoe? En, waarom nu?

Door Ron Meyer | 9 november 2020 | 2 min lezen

‘Waardecreatie van HR bestaat uit de mens-kant op orde hebben, zodat de business zich kan concentreren op de business.’ Ben jij het als HR-manager met deze stelling eens? Hopelijk niet. Maar zeg eens eerlijk, hoeveel tijd besteedt jouw afdeling aan operationele zaken en hoeveel aan strategische issues? Zijn jullie voornamelijk bezig met personeelszaken of ook met organisatieontwikkelingsthema’s? Als jij de ambitie hebt om een meer strategische HRM-rol te vervullen, is er geen beter moment om je HR-afdeling daarop voor te bereiden dan… nu. Als dan het woord ‘organisatietransformatie’ valt, ben jij klaar om je plek aan tafel op te eisen en strategisch mee te denken over de toekomst van de business en de organisatie.

Wanneer jouw HR-afdeling vooral is ingericht op operationele personeelszaken en jullie je willen voorbereiden op een meer strategische HRM-rol, dan is het nu de tijd om een veranderstrategie voor je eigen afdeling te ontwikkelen en door te voeren. Hoe zo’n strategie eruitziet? Zoals voor elke strategie, staan de antwoorden op 3 vragen centraal:

  1. Positionering: Where to play?

    Geef aan welke rol jullie binnen de bredere organisatie willen spelen en claim deze rol ook. Besef daarbij dat je collega’s nog niet weten wat ze missen, dus waarschijnlijk helemaal niet op jullie grotere rol zitten te wachten. Richt je dus niet te veel op hun ‘wants’ (hun uitgesproken behoeftes) maar meer op hun ‘needs’ (hun onderliggende behoeftes). Waar doet het pijn en zullen ze onze toegevoegde waarde het snelst waarderen? Wees je bewust dat een goed product niet zichzelf verkoopt, maar een sterk merk nodig heeft. Wat is jullie merk en hoe kan je dat versterken? Vergeet ook niet dat er interne ‘concurrenten’ zijn die vinden dat zij eigenlijk de aangewezen partij zijn om organisatietransformaties door te voeren. Dus bedenk hoe je effectief met hen kan omgaan.

  2. Waardecreatie: How to play?

    De positie die jullie claimen zullen jullie uiteraard ook waar moeten kunnen maken. Als jullie in de eredivisie willen meedoen, is het noodzakelijk om jullie eigen spel naar een hoger niveau te tillen. Hebben jullie de waardeproposities van jullie HR-afdeling (wat bieden wij aan dat als waardevol wordt ervaren) scherp op het netvlies? En hebben jullie op basis daarvan de toegevoegde waarde activiteiten (hoe te handelen om deze waardeproposities te kunnen realiseren) helder voor ogen?  Wanneer jullie waardeproposities en toegevoegde waarde activiteiten helder zijn, is de volgende stap investeren in het opbouwen van de benodigde kennis en kunde om de beoogde activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

  3. Organisatietransformatie: Who should play?

    Succes hangt niet alleen af van het gekozen spel, maar ook van het opbouwen en ontwikkelen van een sterk team dat het nieuwe spel in praktijk kan brengen. Daarom zal jouw eigen afdeling een flinke boost nodig hebben. Dat vraagt om rekrutering, begeleiding, talent development, teamontwikkeling en bevordering van talenten met een breder profiel dan het traditionele operationele HR-profiel. Van deze professionals wordt gevraagd in een cultuur te kunnen functioneren die veel meer gericht is op partnering en diepe begrip van de business, dan op dienstbaarheid met afstand tot de business. ‘Tweetaligheid’ wordt veel belangrijker; de taal van de business en de taal van HR. Waar de HR-directeur nog geen plek heeft in de kern van het Management Team, zal deze formele positie toch opgeëist moeten worden. En waar strategieteams of taskforces worden geformeerd, is het noodzakelijk dat het zo snel mogelijk normaal wordt dat HR-professionals tot de kerngroep behoren.

Je HR-afdeling herpositioneren? Nu is het moment!

Heb jij als HR-manager de ambitie om jouw afdeling naar een hoger strategisch niveau te tillen? Wil je een significante bijdrage leveren aan de organisatietransformatie en waardecreatie binnen jouw bedrijf? TIAS Business School biedt diverse opleidingen die jou en jouw team kunnen helpen deze ambities waar te maken.

TIAS InCompany

TIAS InCompany biedt op maat gemaakte opleidingsprogramma's voor organisaties, die zijn ontworpen om aan specifieke zakelijke behoeften en doelstellingen te voldoen.

Een opleiding op maat is ideaal wanneer meerdere mensen, teams en onderdelen in uw organisatie voor dezelfde uitdaging staan.  Lees meer over TIAS InCompany »

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.