TIAS

Oratie: Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen - Ferry Koster

11 januari 2016 | 1 min lezen

Op 15 januari houdt prof. dr. Ferry Koster in Tilburg zijn oratie. Koster is als bijzonder hoogleraar op de mr. dr. B.J.M. Van Spaendonck-leerstoel Innovatieve Samenwerking verbonden aan het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society. In zijn oratie zal hij ingaan op huidig en toekomstig onderzoek naar de verschillende samenwerkingsvormen waarin innovatie plaatsvindt.  

Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag hoe kleine partijen (mkb’ers) samenwerken om tot innovatie te komen. Koster: “De gedachte is dat mkb’ers meer moeite hebben om te innoveren dan grote partijen en dat ze elkaar nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar hebben ze elkaar echt nodig? En innoveren grote partijen inderdaad gemakkelijker?”

Koster constateert dat terwijl de noodzaak tot samenwerking toeneemt, de voorwaarden voor succesvolle samenwerking afnemen. Zo worden de verbanden waarin samengewerkt moet worden meer en meer divers van samenstelling en wordt de gedeelde kennis minder tastbaar. Koster: “Kennis benodigd voor innovatie staat niet in handleidingen of procedures. In plaats daarvan is ze opgeslagen in individuen of in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken.”

Om die kennis te verkrijgen kunnen partijen de markt opgaan of samenwerken in formele of informele verbanden. Bij dat laatste speelt vertrouwen een belangrijke rol. Een van de onderzoeksvragen zal dan ook zijn hoe vertrouwen – evenals andere informele aspecten – kan worden ingepast in de gangbare samenwerkingsmodellen. 

Koster zal zijn vervolgonderzoek uitvoeren binnen het Kenniscentrum ICOON (Innoveren, Coöpereren en Ondernemen) in samenwerking met het TIAS GovernanceLAB, waaraan hij verbonden is. 

Van Spaendonck

Van Spaendonck richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Enerzijds door het aanbieden van dienstverlening en advies aan branche en beroepsorganisaties. Anderzijds door het aanbieden van directe dienstverlening aan ondernemers.

Kenniscentrum ICOON

Kenniscentrum ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Nadruk ligt op nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij de gegenereerde kennis inzicht biedt in het functioneren, de waarde en de toekomst daarvan. Kenniscentrum ICOON wordt mogelijk gemaakt door Van Spaendonck.

Lees meer
Zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.Organisaties, relaties, innovaties, Ferry Koster (2015)

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.