TIAS

Optimisme CFO’s op recordniveau

10 juli 2017 | 1 min lezen

Het economisch sentiment onder Europese CFO’s is in het tweede kwartaal flink verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Toch worstelt een deel van de Europese bedrijven met bovengemiddelde onzekerheid rondom overheidsbeleid en de economische situatie. Dat blijkt uit de CFO Survey Europe.

Het aantal Europese CFO’s, dat positief is over de economische vooruitzichten, laat in het tweede kwartaal van 2017 een indrukwekkende verbetering zien. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is het aantal optimisten toegenomen van 42% tot 62%, een evenaring van het recordniveau van 2014 en 2015. Ook daalde het aantal pessimisten aanzienlijk, van 20% in het vorige tot slechts 9% in dit kwartaal. Het optimismeniveau is gestegen tot 61 punten, op een schaal van 100. 

Toch noemt ruim een derde van de CFO’s de economische onzekerheid ook in dit tweede kwartaal nog steeds de grootste zorg. 39% zegt te kampen met een bovengemiddelde onzekerheid omtrent overheidsbeleid en economische omstandigheden. Als gevolg daarvan stelt ruim één op de vier bedrijven nieuwe projecten en uitbreidingsplannen uit. In 6% van de gevallen worden deze zelfs gecanceld. Aan de andere kant kiest een kwart van de bedrijven er juist voor om de activiteiten weer op te schroeven.

Vertrouwen

‘We hebben bedrijven gevraagd op welke best practices zij terugvallen in tijden van bovengemiddelde onzekerheid,’ vertelt Kees Koedijk, dean en director van TIAS School voor Business and Society. ‘De meeste bedrijven zeggen te vertrouwen op de meest gangbare methoden zoals het verbeteren van de liquiditeitspositie en kostenreductie, het vergroten van de flexibiliteit van werknemers en het versterken van risicomanagement. Maar verrassend genoeg blijkt een groot deel van de CFO’s juist ook innovatie en ontwikkeling van nieuwe markten als best practice aan te merken. Dit verklaart wellicht de stijging in bedrijfsuitgaven die we voor de komende twaalf maanden kunnen verwachten. Zo voorzien de CFO’s gemiddeld 8,2% groei in kapitaalinvesteringen, 7% groei in zowel technologie als R&D en zo’n 4% groei in marketinguitgaven. Onzekerheid leidt dus niet per definitie tot algehele risicoaversie.’ 

Lees voor meer resultaten het CFO Survey Europe rapport.
De CFO Survey Europe is wereldwijd het langstlopende kwartaalonderzoek onder CFO’s. Het wordt uitgevoerd door TIAS School for Business and Society (Nederland) en Duke University (VS). 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.