TIAS

NSE 2015: TIAS zeer goed beoordeeld door deelnemers

22 mei 2015 | 1 min lezen

TIAS School for Business and Society wordt zeer goed beoordeeld door de eigen deelnemers in de Nationale Studenten Enquête 2015. Op alle 17 onderzochte thema’s is de tevredenheid van TIAS-deelnemers hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De meest in het oog springende resultaten zijn de scores op de onderdelen Inhoud, Voorbereiding loopbaan, Docenten, Groepsgrootte. 

“Bij TIAS willen we qua programma inhoud natuurlijk de allerbeste zijn: de laatste academische inzichten, altijd toegepast op de praktijk van onze deelnemers, door uitmuntende docenten. Een personal approach van onze deelnemers zit diep in ons DNA. Het is fantastisch om te zien dat onze deelnemers juist op deze punten zo tevreden zijn,” zegt decaan en directeur Kees Koedijk. 

In totaal hebben 356 TIAS-deelnemers meegedaan aan het onderzoek.

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Op www.studiekeuze123.nl zijn alle resultaten te bekijken.

De volgende TIAS-opleidingen zijn meegenomen in de enquête:

 • Executive Master of Public and Non-profit Management
 • Executive Master of Management in Education
 • Executive Master of Master of Management and Organization
 • International Full-Time MSc in Business Administration
 • International Part-Time MSc in Business Administration
 • International Full-Time Master of Business Administration
 • Executive Master of Operations and Supply Chain Excellence
 • Executive Master of Real Estate
 • Executive Master of Finance and Control
 • Executive Master of Marketing
 • Executive Master of Business Valuation
 • Executive Master of Health Administration
 • Executive Master in Finance
 • Executive Master of Information Management
 • Executive Master of IT-Auditing
 • Executive Master of Actuarial Science

 

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.