Public Management

Nieuwe beurs biedt schoolleiders ruimte voor opleiding

Door Femke Geijsel | 28 juli 2023 | 3 min lezen
‘Schoolleiders hebben te zorgen voor professionele vrijheid en ontwikkeling van leraren, maar hebben ook met elkaar te sturen op langetermijndoelen. Dat maakt het onderwijs een uitdagende sector voor leidinggevenden.’ Aan het woord is Femke Geijsel, Professor/Academic Director van de Executive Master of Management in Education van TIAS School for Business and Society. ‘We weten dat professionele leiderschapsontwikkeling effectiever is bij langere opleidingstrajecten. Het is belangrijk dat schoolleiders daarvoor ruimte krijgen. Met de nieuwe Schoolleidersbeurs-VO die vanaf eind augustus 2023 aangevraagd kan worden, kan dat ook.’  

Waarom professionalisering?

Femke: ‘We zijn eraan gewend dat schoolleiders in het voortgezet onderwijs zich vooral ontwikkelen op basis van werkervaring. Toch is professionalisering belangrijk omdat het schoolleiderschap een eigen kennisbasis heeft. Het is echter niet mogelijk om de verantwoordelijkheden “voor te oefenen” zonder deze niet ook te dragen en je in die context te bewegen. Dat betekent dat als je eenmaal schoolleider bent en het vak goed wil bedrijven, er vanuit die praktijk gezorgd moet worden dat er professionalisering plaats kan vinden.’


Schoolleidersbeurs: de mogelijkheden

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs komen er niet altijd toe zich te scholen. Het is immers meestal niet eenvoudig om er tijd voor vrij te maken. De schoolleidersbeurs maakt dit makkelijker. Het voorziet in de opleidingskosten en bijkomende facilitering, zoals vervanging. Femke: ‘In gesprekken met schoolleiders die zich oriënteren op onze master merk ik dat dit helpt in het gesprek met hun werkgevers. Binnen de  eigen schoolorganisatie biedt het ook de kans om uit te proberen of bepaalde taken door een collega kunnen worden opgepakt.’

Meer over de schoolleidersbeurs


De cruciale rol van de schoolleider

Ruimte voor professionalisering van schoolleiders, constateert Femke, gaat eraan bijdragen om verder te komen met belangrijke strategische vraagstukken in de sector. Een voorbeeld is het lerarentekort. ‘Er is op allerlei vlakken buiten de school geprobeerd om daar verandering in te brengen. Het wijzen naar één partij, zoals lerarenopleidingen, is echter niet de oplossing. Het vergt anders organiseren van de inzet van mensen en middelen in scholen. Zie het recente advies van de onderwijsraad. Dat vraagt van schoolleiders creatief en innovatief vermogen zonder in te boeten op onderwijskwaliteit, en de capaciteit om in samenspraak met andere schoolleiders de belangen van de eigen school te overstijgen. De rol van schoolleider om in samenspraak met de professionals een vertaalslag binnen de school te maken, is daarbij cruciaal. Tegelijkertijd gaat het erom onderwijs- en organisatorische inzichten goed voor het voetlicht te brengen bij beleidsontwikkeling, bestuur en toezicht. Zonder die verbinding blijven we langs elkaar heen werken.’ 

Helikopterview innemen

Femke signaleert dat de urgentie van vraagstukken binnen de eigen organisatie doorgaans veel aandacht opeist. ‘Er is voor schoolleiders niet altijd voldoende gelegenheid om de blik naar buiten te richten. Daarom zorgen we er in onze academische Master of Management in Education voor dat schoolleiders zich verdiepen in bestuurskundige, strategische en sociologische perspectieven. Dit stelt hen in staat om de vraagstukken van de eigen onderwijsorganisatie vanuit een helikopterview te positioneren in het beleid en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs. 

Impact

‘Op deze manier raak je erin bedreven om met elkaar een goede analyse te maken. En, eveneens belangrijk, te herkennen wanneer een probleem gebaat is bij een snelle oplossing of een langere adem vergt. Serieuze veranderingen vragen in het onderwijs tenminste zeven jaar. Een doordachte onderwijsvisie is de basis, maar vraagt vervolgens om een doorwerking in de onderwijs- en schoolorganisatie, weten we uit onderzoek’, benadrukt Femke. ‘Het is belangrijk dat schoolleiders samen voor deze kennisbasis gaan staan en duurzame ontwikkeling van het onderwijs meer zichtbaar maken. Daarmee hebben schoolleiders impact in de eigen onderwijsorganisatie, en via de teams van professionals op de ontwikkeling van jonge mensen in onze samenleving.’

Master of Management in Education in het kort 

Deze master is binnen het scala aan beschikbare masters in onderwijsmanagement de enige op academisch niveau. De inhoud is geïnspireerd op het publieke waarden-model van Mark Moore en ingedeeld in drie thema’s.

THEMA 1: STRATEGIE

Welke publieke waarde wil je realiseren? Hoe ziet de wisselwerking met de omgeving eruit? Welke strategieën zijn geschikt en hoe pak je een strategische analyse aan? 
 

THEMA 2: ORGANISATIE

Hoe kun je de missie en strategie goed uitvoeren? Welke organisatiecapaciteit is daarvoor nodig? Hoe kunnen bestuur, leiderschap, (financiële) verantwoording en innovatie hieraan bijdragen?
 

THEMA 3: NETWERKEN

Wat vraagt de aansturing en regie in netwerken en hoe kan dit gecombineerd met sturing binnen de eigen organisatie? Wat vraagt het om vanuit een ecosystemische benadering gedeelde waarden te vinden en mogelijkheden van publiek-private samenwerking te benutten? 
 
Je sluit het programma af met een masterthesis over een onderwerp uit je eigen beroepspraktijk.

Verdieping in de strategische benadering

Femke: ‘Schoolleiders die in hun functie te maken hebben strategische vraagstukken of daaraan toe zijn, kunnen met de schoolleidersbeurs tijd vrijmaken om zich via deze opleiding te verdiepen in een breed palet van relevante theorie en deze toe te passen in de vorm van analyse en ontwerp. Je ontwikkelt je netwerk en bouwt een basis op waaruit je jaren zult putten.’

Na de master ben je, met een brede academische kennisbasis en het vermogen om goede vragen te stellen, in staat substantieel bij te dragen aan oplossingen voor bestuurlijke en strategische vraagstukken en gezond management van het onderwijs. Creëer met de schoolleidersbeurs ruimte en tijd voor de Executive Master of Management in Education van TIAS.

Download de MME brochure 
 
Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.