TIAS

'MMO is een kookboek op het gebied van management'

9 mei 2013 | 3 min lezen

MMO bracht Dirk Jan Bolderheij en Axel Vieth niet alleen veel kennis en inzichten op het gebied van management en organisatie. Het legde ook de basis voor hun bedrijf Simulation Experience, gespecialiseerd in ready-to-play simulaties en games gericht op management- en organisatievraagstukken. “Een goede simulatie of game biedt een impactvolle bewustwording, ideaal om een leer- en veranderproces in gang te zetten.”

Dirk Jan Bolderheij en Axel Vieth De passie voor simulaties en games begon voor Dirk Jan Bolderheij (links op de foto) en Axel Vieth bij TIAS School for Business and Society. De twee alumni leerden elkaar in 2008 kennen tijdens de Executive Master of Management and Organisation (MMO). “Hoogleraar Jac Geurts vertelde in zijn eerste college op indrukwekkende wijze wat ‘gaming’ voor hem betekent. Het triggerde mij, zoals hij erover vertelde en de oefeningen die hij ons liet doen”, zegt Bolderheij. Tijdens de opleiding speelden Axel en Dirk Jan een tweetal games, maar de echte inspiratie kwam door de gesprekken met Geurts tijdens het schrijven van de Masterthesis. “We moesten een plan maken voor gebiedontwikkeling in Nijmegen en Geurts daagde ons uit daarbij gebruik te maken van de techniek van ‘strategy tables’: een participatieve methode om betrokkenen zelf interactief een beeld te laten vormen van wat zij willen”, vertelt Vieth. De twee alumni zagen toen welke dynamiek een interactieve werkvorm oplevert in een groep.

Na de opleiding besloot Bolderheij zijn baan bij de Gemeente Rotterdam op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. “Ondernemerschap was al langer een optie die speelde, maar MMO heeft daar doorslaggevende invloed in gehad.” Hij besloot zich enerzijds te richten op bekend terrein - procesmanagement en public affairs - maar anderzijds op simulaties en games. “Ik bezocht meerdere (inter)nationale conferenties, volgde een summerschool en een leergang over serious gaming aan de TU Delft. Gaandeweg ontdekte ik dat er geweldige, kant-en-klare simulaties en games bestonden, maar dat deze veelal op de plank bleven liggen, dat deze de weg naar spelers en klanten amper vonden en dat deze games ook weinig over landsgrenzen heen kwamen.”

Impactvolle bewustwording

Vieth: “Ik werkte als interim HR-adviseur. Dirk Jan vertelde over interessante simulaties en games. Als HR-adviseur vond ik de inzet van games interessant. Een goede simulatie of game biedt namelijk een impactvolle bewustwording en is ideaal om een leer- en veranderproces in gang te zetten. Bovendien ervaren deelnemers het als plezierig en spreekt het enorm tot de verbeelding.”

De twee alumni kwamen tot de observatie dat game-ontwikkelaars zich klaarblijkelijk liever richten op het ontwikkelen van de volgende game dan het naar de markt brengen van de vorige. Bolderheij: “Tegelijkertijd zagen we in dat maatwerk niet altijd noodzakelijk is en dat het vaak zelfs beter is wanneer een simulatie of game enigzins context-vreemd is. Te weinig afstand tot de realiteit kan immers afleiden van waar het in een leerproces om gaat. Onze ervaring is dat veel trainers en bedrijven denken dat je alleen over simulaties en games kunt beschikken als je ze op maat laat ontwikkelen. Dat is duur en tijdrovend. Naar onze smaak worden ze daarom per saldo (te) weinig ingezet. Wij rekenen af met het beeld dat games duur en tijdrovend zijn door - juist ook via trainings- en consultancybureau’s - te gaan mikken op meer laagdrempelige, snelle en dus brede ontsluiting van en met een gevarieerde selectie van ready-to-play simulaties en games voor professionals en managers.”

Kritisch deurbeleid

Dat was de start van Simulation Experience. Inmiddels hebben Bolderheij en Vieth negen simulaties en games in portfolio. “We hebben een kritisch deurbeleid”, zegt Bolderheij. “De game moet zijn kracht in de praktijk al hebben bewezen, ready-to-play zijn, moet gebaseerd zijn op management-theorieën en betrekking hebben op meer algemene organisatie- en managementvraagstukken, zoals bijvoorbeeld teamsamenwerking, verandermanagement, leiderschap of klantgerichtheid.”, aldus Bolderheij. Vieth: “We worden bijvoorbeeld gevraagd om vastgelopen uitdagingen in organisaties met een simulatie of game nieuw leven in te blazen. Wij zien dan vaak mensen - die in de realiteit elkaar slecht begrijpen of om de hete brij heen lopen - tijdens gameplay fundamenteel met elkaar in gesprek komen over hun ‘mentale model’. Het is geweldig om te zien hoe het elke keer weer werkt. Het belangrijkste van de game is echter de nabespreking. Daar moet het geleerde worden geborgd. Afhankelijk van het bij de intake afgesproken leerdoel bespreken we dan uitgebreid hoe de game verliep en wat er is geleerd om vervolgens de verbinding met de realiteit en de eigen management-, leer- en/of ontwikkelagenda te leggen.”

Na anderhalf jaar aan de weg timmeren heeft Simulation Experience al een indrukwekkende lijst aan klanten, zoals Gemeente Amsterdam, Ministerie van I&M, Erasmus Universiteit, Alliander en Thales. Afgelopen maart werd ook het Senior Executive Program van TIAS aangedaan. Maar ‘SimXP’ richt zich met name op het toerusten van trainings- en consultancybureau’s die simulaties en games willen inzetten in een breder kader. “Via ons kunnen trainers en consultants nu heel laagdrempelig beschikken over diverse simulaties en games. We bieden ‘train-the-trainers’ aan onder leiding van experts, zodat trainers en consultants zelfstandig kunnen werken met bepaalde gaming tools of we werken in co-creatie met hen”, stelt Bolderheij.

Weten nu wat er te koop is

Niet alleen heeft de studie MMO de basis gelegd voor het bedrijf, ook de theorie gebruiken Bolderheij en Vieth nog dagelijks. “MMO is een kookboek op het gebied van management. Wij hebben veel geleerd in de breedte en zijn op een aantal disciplines de diepte ingegaan. We menen nu goed te weten wat er te koop is. Dat komt goed van pas bij het doorgronden en ‘scouten’ van simulaties en games”, aldus Bolderheij. Vieth: “En natuurlijk bij de gesprekken die we voeren binnen bedrijven en organisaties. Theorie en praktijkervaring maakt dat we ons goed kunnen verplaatsen in het krachtenveld en dilemma’s in teams en organisaties. En de kern daarvan laten we ze vervolgens op een unieke en onvergetelijke manier ervaren.”

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Opleidingen

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.