Accounting, finance & control

Mkb-financiering: Recente trends en ontwikkelingen

14 januari 2014 | 1 min lezen

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in heel Europa heeft steeds meer moeite om financiering aan te trekken. Banken trekken zich om verschillende redenen terug en alternatieve financieringsbronnen zijn nog niet voldoende volgroeid om de leemte die banken hebben achtergelaten op te vullen. In bijgaande presentatie gaat Ronald Mahieu in op enkele recente ontwikkelingen in Nederland en Europa. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

In september 2013 kwam De Nederlandsche Bank (DNB) met het nieuws dat het aantal uitgeschreven bankleningen aan Nederlandse bedrijven spectaculair was gedaald. Het periodieke onderzoek door de Europese Centrale Bank bevestigt deze bevinding. In hun meest recente onderzoek, uit december 2012, geven zij bovendien aan dat de winst- en omzetcijfers in de meeste Europese landen zijn teruggelopen. Het mkb in Europa ziet toegang tot financiering als hun op één na grootste probleem, enkel ondergeschikt aan het probleem om klanten aan te trekken. En de vooruitzichten zijn slecht; de meeste mkb'ers in Europa verwachten geen zichtbare verbetering in de kredietverstrekking door banken.

In Nederland hebben zich een aantal nieuwe financieringsinitiatieven voor het mkb aangediend. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om crowdfunding, matchmaking en leasing, maar ook kredietunies en providers van private/angel equity richten zich steeds meer op het financieren van mkb'ers en hun projecten. Ook de populariteit van oplossingen vanuit de Supply Chain Finance (SCF) neemt toe, zowel van de kant van aanbieders van oplossingen als de kant van individuele leden van een aanvoerketen. Hoewel deze initiatieven de terugval in het aantal bankleningen momenteel niet kunnen compenseren, bestaat er aanzienlijke hoop dat dit in de komende jaren wel het geval zal zijn.

Lees meer

SME Finance: Recent evidence, Mahieu (2013)

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.